Co to znaczy etc.?

Co to znaczy etc.? Jakie jest dokładne znaczenie tego skrótu? Skąd się wziął i kiedy możemy go używać? Na te trzy zagadkowe litery można się natknąć, i to wcale nierzadko, w wielu różnych tekstach. Tymczasem okazuje się, że wiele osób wciąż nie zna jego znaczenia. Warto więc dowiedzieć się, w jakim celu i kiedy stosuje się skrót etc.

Etc. – co to znaczy?

Etc. to skrót od łacińskich słów et cetera (wymawianych jako et cetera), które oznaczają i tak dalej.

Przykłady użycia:
Kupiłam chleb, masło, mleko etc.
Była piękna, dobra, mądra etc.
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, prezesi, członkowie zarządu etc.

Skrótu etc. używa się więc zwykle na końcu jakiegoś wyliczenia. Wykorzystuje się go po to, aby nie podawać kolejnych elementów, które są do siebie pod jakimś względem podobne. Tym samym nadawca wypowiedzi pokazuje, że podanych elementów jest wiele, ale z uwagi na ich podobieństwo nie trzeba wymieniać ich wszystkich bez szkody dla treści komunikatu i zrozumienia go przez odbiorcę – ten zaś i tak będzie wiedział, o czym mowa. Skrót może być stosowany również w celu zaznaczenia, że elementy opisu powtarzają się w sposób cykliczny.

Etc. – znaczenie, synonimy, interpunkcja

Jak już wcześniej wspomniano, skrót etc. pochodzi z łaciny. Jest skrótowym zapisem łacińskich słów et cetera. Wymawia się go jako et cetera. Zawsze należy go natomiast zapisywać z kropką na końcu. Znaczy to samo co i tak dalej. Można go zastąpić takimi skrótami jak itp., i in.

Z całą pewnością trzeba też przypomnieć, że jeśli skrót etc. znajduje się na końcu zdania, to nie należy stawiać tam dodatkowej kropki. Kropka po skrócie jest jednocześnie kropką kończącą wypowiedzenie.
Warto też wiedzieć, że nie jest to jedyny tego rodzaju skrót pochodzenia łacińskiego, chociaż w tekstach pisanych w języku polskim akurat ten jest obecnie stosowany właściwie jako jedyny. Poza tym można wymienić skrót ie od łac. id est (pol. tj., czyli to jest, tzn., czyli to znaczy) oraz skrót eg. od łac. exempli gratia (pol. np., czyli na przykład).

Zobacz również - co znaczy

Quantcast