Co to znaczy hetero?

Co to znaczy hetero? Jaka jest dokładna definicja tego słowa? Wyraz nie brzmi przecież zupełnie obco. Można się zresztą na niego natknąć zarówno w sieci, jak i realu. Szczególnie często pada z ust ludzi młodych. Z całą pewnością warto więc wiedzieć, co konkretnie oznacza. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości i wyjaśniamy znaczenie przywołanego słowa.

Hetero – co to znaczy?

Znaczenie słowa HETERO jest następujące:
potoczne określenie osoby heteroseksualnej, czyli czującej pociąg do osób płci przeciwnej.

Przykłady użycia:
Marta jest hetero.
Moi wszyscy znajomi długo myśleli, że jestem hetero. W końcu wyjawiłem im prawdę.
Nie akceptował osób o innej orientacji, bo zrozumienie i tolerancję miał tylko dla ludzi hetero.

Słowa HETERO używa się na określenie osób, które odczuwają pociąg seksualny wyłącznie do osób płci przeciwnej. Dotyczy więc ludzi, których cechuje heteroseksualizm – w przeciwieństwie do homoseksualizmu. Homoseksualizm to zaś cecha człowieka czującego pociąg do osób tej samej płci. W języku potocznym takie osoby nazywa się również homo.

Warto przy tym pamiętać, że wyraz HETERO to słowo potoczne, czyli takie, które należy do wariantu języka używanego w sytuacjach codziennych, niedopuszczalnego w okolicznościach oficjalnych. W takiej postaci jest to słowo nieodmienne, czyli należy używać go zawsze w tej samej formie.

Sam wyraz pochodzi natomiast z języka greckiego – greckie heteros znaczy inny, różny, odmienny. W jego pełnej wersji – heteroseksualny – dodany zostaje łaciński przyrostek sexus oznaczający płeć.

Co oznacza hetero?

Kiedy wiemy już, co dokładnie oznacza omawiane słowo, warto również wiedzieć, że HETERO pełnić może w języku jeszcze inną rolę. Jako przedrostek stanowi bowiem pierwszy człon wyrazów złożonych o znaczeniu: inny, obcy, niejednorodny, odmienny. Podobnie jak przywołane powyżej słowo homo, które występuje niekiedy jako część wyrazów złożonych mający znaczenie: taki sam, jednakowy, podobny.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast