Co to znaczy idk?

Co to znaczy idk? Jakie dokładnie znaczenie ma ten zwrot? Z całą pewnością nie jest to przypadkowe połączenie liter. Co więcej, można się na nie często natknąć w internetowych dyskusjach i komentarzach. Skrót z powodzeniem stosowany jest bowiem w sieci przez wielu jej użytkowników. Tymczasem okazuje się, że dla szerokiego grona osób wciąż pozostaje nieznany. Warto więc dowiedzieć się, co oznacza zwrot „idk” i kiedy się go używa.

IDK – co to znaczy?

Zwrot IDK to skrót od angielskich słów „I don’t know”, co po polsku oznacza dosłownie „Nie wiem”.

Wyrażenie stosowane jest więc w sytuacjach, w których nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie czy też po prostu, kiedy czegoś nie wiemy i potrzebujemy to wyrazić/zakomunikować.
Zwrot „idk” wykorzystywany jest w celu skrócenia wypowiedzi i minimalizacji czasu potrzebnego na odpowiedź. Pozwala na szybką reakcję czy komentarz. Wynika z tendencji do ekonomii języka, bardzo pożądanej dziś w przestrzeni internetowej.

Przykłady użycia:
– Przyjdziesz dziś do mnie?
– Jeszcze idk, mam dużo pracy.
IDK, jak na to wpadłeś, ale to genialny pomysł.
Idk, może potem do niej zadzwonię.

Co oznacza skrót IDK i jakie ma zastosowanie?

Zwrot IDK – oznaczający dosłownie „nie wiem” – wykorzystywany jest przede wszystkim w komunikacji internetowej, głównie przez ludzi młodych. Używany jest w mediach społecznościowych, a także w memach i komunikatorach. Przed zastosowaniem skrótu warto się jednak upewnić, czy nasz odbiorca zna jego znaczenie.

Połączenie liter IDK należy zresztą do bardzo licznej i powszechnie dziś stosowanej grupy skrótowców. Wśród nich można wyróżnić takie zwroty jak BTW (ang. by the way – swoją drogą), TBH (ang. to be honest – mówiąc szczerze) czy IMO (ang. in my opinion – moim zdaniem) albo IMAO (ang. in my arrogant opinion – w mojej aroganckiej opinii). Nietrudno przy tym zauważyć, że wszystkie podane zwroty pochodzą z języka angielskiego.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast