Co to znaczy mentalnie?

Co to znaczy mentalnie? Jakie jest znaczenie tego słowa? Kiedy się go używa? I co możemy w ten sposób określić? Z całą pewnością wyraz nie brzmi zupełnie obco. Można się przecież na niego natknąć w codziennej komunikacji, a także literaturze czy sieci. Okazuje się jednak, że wiele osób nie potrafi precyzyjnie określić, co dokładnie oznacza. Warto więc się tego dowiedzieć. Poniżej przedstawiamy definicję słowa „mentalnie”.

Mentalnie – co to znaczy?

Znaczenie słowa MENTALNIE jest następujące:
tak, że coś dotyczy pracy, właściwości umysłu, a także określonego sposobu myślenia o rzeczywistości; umysłowo, psychicznie.

Przykłady użycia:
Wydaje mi się, że mentalnie tkwisz wciąż w dzieciństwie.
Mentalnie jestem zwolennikiem tej drugiej opcji.
Nie był mentalnie do tego zdolny.
Przez ostatnie lata bardzo dojrzałem mentalnie.

Określenie MENTALNIE odnosi się więc do pewnych właściwości umysłu. Stosujemy je, kiedy mamy na myśli np. czyjś utrwalony sposób percepcji rzeczywistości. Mentalnie można dorosnąć i dojrzeć. Można być również ukształtowanym mentalnie itp.

Nie sposób w tym kontekście nie wspomnieć także o samym pojęciu mentalności. Jest to specyficzny sposób myślenia o świecie wyróżniający jednostkę lub grupę społeczną na tle innych. To utrwalony i swoisty dla kogoś zespół przekonań i nawyków myślowych. Mentalność może być narodowa, polityczna, wiejska, a także obca, ludzka, katolicka itd. Określoną mentalność może mieć dziecko, kobieta, mężczyzna, naród, pracownik czy klient.

Mentalnie – pochodzenie słowa i jego synonimy

MENTALNIE to inaczej duchowo, wewnętrznie, psychicznie, umysłowo, intelektualnie, rozumowo. W zależności od kontekstu śmiało można zastąpić określenie innym. Należy przy tym dobrze się zastanowić, żeby synonim istotnie oddawał sens naszej wypowiedzi.

Warto także dodać, że wyraz MENTALNIE to przysłówek, czyli nieodmienna część mowy określająca cechę, czynność lub stan. Pochodzi od przymiotnika „mentalny”, czyli odnoszący się do umysłu, sposobu myślenia. Słowo wywodzi się  zaś z łaciny, gdzie łac. mentalis oznacza „umysłowy”.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast