Co to znaczy merytorycznie?

Co to znaczy merytorycznie? Jakie jest dokładne znaczenie tego słowa? Z całą pewnością nie jest to określenie zupełnie nam nieznane czy obce. W wielu różnych okolicznościach można przecież usłyszeć o merytorycznym poziomie, sporze czy zarzucie, merytorycznej dyskusji albo przyczynie. Niekiedy ktoś domaga się, żeby merytorycznie rozmawiać lub odpowiadać. Co konkretnie to jednak oznacza? Niewątpliwie warto się tego dowiedzieć. Poniżej wyjaśniamy.

Merytorycznie – co to znaczy?

Znaczenie słowa MERYTORYCZNIE jest następujące:
rzeczowo, przedmiotowo; tak, że coś dotyczy treści, a nie formy.

Przykłady użycia:
Nie lał wody, nikogo nie zwodził i zawsze starał się odpowiadać merytorycznie.
Mam tego dość, porozmawiajmy w końcu merytorycznie.
Należy zbadać tę sprawę gruntownie i merytorycznie.
Powyższa kwestia powinna zostać natychmiast merytorycznie rozstrzygnięta.

Można więc MERYTORYCZNIE odpowiadać albo dyskutować, a także uzasadniać, badać sprawę i oceniać. Możemy również w ten sposób odnieść się do czegoś czy ustosunkować albo się przygotować. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wyraz MERYTORYCZNIE to przysłówek – czyli nieodmienna część mowy określająca cechę, czynność lub stan. Pochodzi od przymiotnika „merytoryczny”, który znaczy tyle co „rzeczowy, treściowy, przedmiotowy; dotyczący treści, a nie formy”. Merytoryczny może być więc błąd, aspekt, powód, poziom itp. Merytoryczna bywa dyskusja, kwestia, uwaga albo wartość.

Merytorycznie – znaczenie i pochodzenie słowa

Określenia MERYTORYCZNIE używamy więc, kiedy mamy na myśli to, że coś dotyczy sedna sprawy, jej istoty, nie zaś jej strony formalnej, zewnętrznej. Synonimami słowa będą takie wyrażenia jak: przedmiotowo, treściowo, pod względem merytorycznym.

Wyraz pochodzi – jak już powyżej wspomniano – od przymiotnika „merytoryczny”. Ten zaś wywodzi się z łaciny. Źródłosłów łaciński to meritorius, czyli godny uwagi, zasługujący na coś.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast