Co to znaczy na czczo?

Co to znaczy na czczo? Jakie jest dokładne znaczenie przywołanych słów? Z całą pewnością każdy z nas chociaż raz w swoim życiu spotkał się z zaleceniem, żeby być na czczo. Zwykle można je usłyszeć w kontekście medycznym, np. przed badaniami albo planowanym zabiegiem. Niewątpliwie warto więc dowiedzieć się, co konkretnie oznacza omawiane wyrażenie. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Na czczo – co to znaczy?

NA CZCZO oznacza: bez jedzenia od przebudzenia po nocnym śnie; z pustym żołądkiem od samego rana.

Przykłady użycia:
Nie jedz owoców na czczo.
Te lekarstwa musisz brać na czczo.
Wykonanie badania wymaga bycia na czczo.
Wodę z miodem i sokiem z cytryny najlepiej wypić rano na czczo.

Być NA CZCZO to więc inaczej „na pusty żołądek”. To zatem stan, kiedy nic się nie je (i zwykle też nie pije) po wstaniu, czyli po zakończeniu nocnego spoczynku. Oznacza więc pewną przerwę, najczęściej kilkugodzinną, od jedzenia i picia. Bycie NA CZCZO to częste zalecenie adresowane do pacjenta przez wykonaniem badań laboratoryjnych czy też przed zabiegiem lub operacją.

Na czczo – znaczenie i poprawna pisownia

Z całą pewnością warto mieć na uwadze również poprawną pisownię omawianego zwrotu. Należy więc pamiętać, żeby zawsze zapisywać go osobno. Zapis rozdzielny wynika natomiast z faktu, że NA CZCZO jest wyrażeniem przyimkowym, które – zgodnie z obowiązującymi regułami – pisze się rozdzielnie.

Wyrażenia przyimkowe to zaś połączenia przyimków z innymi częściami mowy – w tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem przyimka „na” oraz przysłówkiem „czczo”. Przysłówek CZCZO utworzony został z kolei od przymiotnika czczy, który pierwotnie oznaczał: pusty w środku, o pustym wnętrzu. Dziś w słownikach możemy znaleźć takie jego definicje, jak pusty, głodny (np. czczy żołądek) a także nic nieznaczący, bezcelowy (np. czczy wymysł, czcza obietnica).

Należy też unikać innych błędnych form – np. dość często spotykanej „nadczo” czy „natrzczo” itp.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast