Co to znaczy ngl?

Co to znaczy ngl? Jakie dokładnie znaczenie ma ten skrót i w jakich okolicznościach się go używa? Na przywołaną powyżej zbitkę liter najczęściej można natknąć się w internetowych dyskusjach, choć zwrot bywa używany również w komunikacji smsowej. Głównie przez ludzi młodych. Okazuje się jednak, że nie wszyscy znają jego znaczenie. Niewątpliwie warto więc wiedzieć, co kryje się pod tym tajemniczym skrótem.

NGL – co to znaczy?

Zwrot NGL to skrót od angielskich słów „not gonna lie”, co po polsku oznacza „nie będę/nie zamierzam kłamać”.

Wyrażenie to zwykle stosowane jest w sytuacji, kiedy chcemy wyrazić swoją szczerą opinię czy zaprezentować bezpośrednio swoje stanowisko. Używa się go, aby poprzedzić czy zasygnalizować przedstawienie swojego zdania. Bywa wykorzystywane również wtedy, kiedy chcemy się do czegoś przyznać, np. do swoich uczuć czy emocji. Zwrot sugeruje szczerość, uczciwość lub wrażliwość na coś.
Nierzadko zbitka liter NGL tłumaczona jako „nie będę kłamać” służy też pewnemu złagodzeniu niegrzeczności czy świadomej zniewagi. Jego wydźwięk zależy więc w dużej mierze od kontekstu wypowiedzi.

Co oznacza skrót NGL i kiedy się go używa?

Zwrot NGL zwykle umieszcza się na początku zdania (np. Ngl, nie podoba mi się ta piosenka). Nierzadko zdarza się przy tym, że skrót występuje także na końcu wypowiedzi (To ciasto jest paskudne, ngl). Trudno mówić tu jednak o jakichś konkretnych regułach rządzących używaniem tego wyrażenia.

Skrót NGL stosowany jest najczęściej przez ludzi młodych. Nierzadko natknąć się można na niego w internetowych dyskusjach i komentarzach. Jest to zwrot spotykany najczęściej w mediach społecznościowych.
Wyrażenie należy zresztą do licznej grupy zwrotów, które obecnie są używane na co dzień w komunikacji internetowej. NGL to więc tylko jeden z nich. W tym kontekście można wymienić jeszcze takie popularne skróty jak IMO, TBH, BTW. Wyrażenia tego typu sprzyjają ekonomii języka, a więc skróceniu komunikatu oraz minimalizacji czasu potrzebnego na napisanie odpowiedzi.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast