Co to znaczy niebinarny?

Co to znaczy niebinarny? Jakie jest dokładne znaczenie tego słowa? I kogo można w ten sposób określić? Nietrudno dostrzec, że w ostatnim czasie słowo to coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. Można się na nie natknąć zarówno w sieci, jak i w realu. Tymczasem wiele osób w dalszym ciągu nie wie, co konkretnie oznacza. Warto więc poznać definicję określenia „niebinarny”. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Niebinarny – co to znaczy?

Znaczenie słowa NIEBINARNY jest następujące:
taki, którego tożsamość płciowa nie jest ani męska, ani żeńska, wykracza poza podział na kobiet i mężczyzn.

Przykłady użycia:
Określił się jako niebinarny.
Osoby niebinarne są często nietolerowane przez otoczenie.
Niebinarny to ktoś, kto nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną.

Słowo NIEBINARNY dotyczy więc ludzi, którzy nie identyfikują się jednoznacznie w kategoriach płci męskiej i żeńskiej – takie osoby nie są ani mężczyznami, ani kobietami. Chodzi więc o tych, którzy nie mieszczą się w binarnej klasyfikacji płciowej. Wykraczają tym samym poza tradycyjny dychotomiczny podział na płcie. Znajdują się poza tym podziałem – zarówno w wymiarze biologicznym, jak i kulturowo-społecznym.

Niebinarny – kim jest osoba niebinarna?

NIEBINARNY to – jak już powyżej wspomniano – ktoś, kto nie identyfikuje się ani z płcią żeńską, ani męską. Określenie dotyczy osób, które wykraczają poza jednoznaczne kategorie tożsamości płciowej. NIEBINARNY to więc ktoś, kto nie postrzega siebie ani jako mężczyznę, ani jako kobietę.

Warto też wiedzieć, że sama niebinarność nie jest orientacją seksualną i nie definicuje preferencji seksualnych. Termin ten określa bowiem tożsamość płciową – tożsamość równorzędną tożsamości żeńskiej i męskiej. Nie należy więc do żadnej grupy zaburzeń czy chorób. Co więcej, niebinarność nie ma wąsko zakrojonych ram. To szerokie spektrum różnych tożsamości płciowych – niebinarnym może być więc ktoś o zmiennej płci, bez określonej płci, a także jednostka o wielu płciach.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast