Co to znaczy obligatoryjnie?

Co to znaczy obligatoryjnie? Jaka jest znaczenie tego słowa? Nietrudno zauważyć, że określenie to często występuje w kontekście tematów związanych z prawem. Zasadniczo jest zresztą znane, a przynajmniej nie brzmi szczególnie obco. Okazuje się jednak, że nie wszyscy potrafią podać jego dokładną definicję. Warto więc dowiedzieć się, co oznacza podany wyraz i kiedy może być stosowany.

Obligatoryjnie – co to znaczy?

Znaczenie słowa OBLIGATORYJNIE jest następujące:
koniecznie, obowiązkowo, przymusowo, bezwarunkowo.

Przykłady użycia:
Z podanych informacji wynika, że na te badania musisz zgłosić się obligatoryjnie.
Każdy uczestnik wycieczki musi obligatoryjnie wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
Mówił, że wszystkich obligatoryjnie tam kierowali.

Słowo OBLIGATORYJNIE używane jest więc na określenie czegoś, co jest obowiązkowe i konieczne, a także przymusowe. Oznacza tyle, że coś obowiązuje bez żadnych wyjątków. Stanowi więc przeciwieństwo dobrowolności, wyboru, fakultatywności.

Obligatoryjnie – definicja, opis, pochodzenie

Słowo OBLIGATORYJNIE – jak powyżej wspomniano – określa to, co konieczne czy obowiązkowe. Sam wyraz to natomiast przysłówek, czyli nieodmienna część mowy nazywająca cechę i określająca czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek.

Słowo pochodzi od przymiotnika obligatoryjny, który oznacza: konieczny, obowiązkowy, powinny, taki, który jest dla kogoś obowiązujący (np. obligatoryjny zapis, obligatoryjna składka, obligatoryjne badanie). Ma źródłosłów łaciński (łac. obligātōrius – nakładający zobowiązanie prawne). Od wspomnianego przymiotnika utworzono również rzeczownik obligatoryjność oznaczający to, że coś obowiązuje, inaczej obowiązkowość. Czasownik obligować znaczy natomiast zobowiązywać, nakładać obowiązek. Występuje również w formie zwrotnej obligować się, czyli zobowiązywać się.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast