Co to znaczy offline?

Co to znaczy offline? Jakie jest dokładne znaczenie tego słowa? Co nazywa i kiedy się je stosuje? Z całą pewnością nie jest obce użytkownikom sieci i osobom związanym z branżą informatyczną. Dla wielu wciąż pozostaje jednak zagadką. Niewątpliwie warto więc dowiedzieć się, co konkretnie oznacza. Poniżej podajemy definicję przywołanego słowa, zakres jego użycia i inne informacje.

Offline – co to znaczy?

Wyraz OFFLINE to słowo pochodzącego z języka angielskiego, w dosłownym tłumaczeniu oznacza: nieaktywny, poza siecią, odłączony od linii. Prawidłowo wymawia się je jako oflajn.
Zasadniczo pojęcie to związane jest z byciem poza zasięgiem sieci Internet. Określenie dotyczyć może trybu pracy urządzeń działających bez dostępu do sieci, a także samego sposobu przeglądania materiałów, danych pobranych z sieci bez połączenia. Termin OFFLINE używany jest także jako synonim takich wyrażeń jak „niedostępny” czy „brak połączenia z Internetem”.

Ciekawostkę może stanowić zaś fakt, że słowo OFFLINE – tak przecież ściśle związane z siecią – w pewnym momencie wykroczyło poza swoje rodzime środowisko. Tym samym zyskało dodatkowy – choć pokrewny z pierwotnym – sens. Wcale nierzadko można się więc natknąć na jego użycie w innym kontekście. Chodzi tu o zastosowanie słowa OFFLINE na określenie prawdziwego życia – w przeciwieństwie do świata wirtualnego. Innymi słowy chodzi o bezpośrednią komunikację w przeciwieństwie do tej zapośredniczonej przez sieć. Przykładowo można się spotkać czy porozmawiać offline, czyli twarzą w twarzą, w realnym świecie, nie za pośrednictwem internetu.

Offline – pochodzenie słowa i antonimy

Pojęcie OFFLINE – jak już powyżej wspomniano – zasadniczo odnosi się do bycia poza zasięgiem internetu. Najczęściej dotyczy trybu pracy lub sposobu przeglądania materiałów bez dostępu do sieci. Słowo pochodzi z języka angielskiego. Można tu przy tym wyodrębnić dwa samodzielne wyrazy – ang. off to wyłączony, poza, ang. line to linia. Warto również wiedzieć, że słowo jest przeciwieństwem terminu „online”, który oznacza: dostępny, dokonywany za pośrednictwem sieci.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast