Co to znaczy panseksualny?

Co to znaczy panseksualny? Jakie dokładnie znaczenie ma to słowo? Kogo i co nazywa? W jakich okolicznościach i sytuacjach można je zastosować? Całkiem możliwe, że określenie może wydać się nam obce. Tym samym trudno nam będzie podać jego definicję. Z całą pewnością warto więc ją poznać. Poniżej wyjaśniamy, co konkretnie oznacza.

Panseksualny – co to znaczy?

Znaczenie wyrazu PANSEKSUALNY jest następujące:
czujący pociąg do innej osoby niezależnie od jej płci.

Słowem tym określamy osoby odczuwające pociąg i nawiązujące relacje z innymi ludźmi niezależnie od ich płci biologicznej, a także tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Osoba panseksualna angażuje się więc w relację z drugim człowiekiem, nie zwracając uwagi na powyżej wymienione kategorie. Może związać się zatem z osobą heteroseksualną, homoseksualną, biseksualną czy transseksualną. Sam panseksualizm niekiedy nazywamy jest nawet kolejną orientacją.

Konieczne należy przy tym wspomnieć, że w tym przypadku nie chodzi wyłącznie o pociąg natury seksualnej, ponieważ panseksualność obejmuje także wymiar romantyczny i emocjonalny. Sam termin zawiera w sobie ogromną otwartość na drugiego człowieka, a także postulaty wyzwolenia i braku wykluczenia.

Stąd też często przywołuje się w tym kontekście przeświadczenie o człowieku jako istocie godnej miłości i bliskości niezależnie od określających go kategorii, jego cech fizycznych i psychicznych. Warto przy tym podkreślić, że pojęcie zdecydowanie wyklucza wszelkie zachowania i zjawiska o znamionach patologii i przestępstwa, takie jak pedofilia czy zoofilia.

Panseksualny – pochodzenia słowa

Wyraz PANSEKSUALNY jest przymiotnikiem pochodzącym od rzeczownika „panseksualizm”. Warto przy tym zwrócić również uwagę na budowę słowa. Przedrostek pan wywodzi się z greki – grec. pan oznacza „wszystko”. Wyraz zawiera również łacińskie słowo sexus oznaczające „płeć”. Jak widać więc, już sama etymologia jest w tym kontekście dość wymowna.

Przy okazji nie zaszkodzi wspomnieć, że znakiem rozpoznawczym osób określających się jako panseksualne jest trójkolorowa flaga. Barwa różowa oznacza kobiety, a niebieska – mężczyzn. Natomiast pasek w kolorze żółtym to symbol osób niebinarnych.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast