Co to znaczy subiektywny?

Co to znaczy subiektywny? Jakie jest dokładnie znaczenie tego słowa? Kiedy się go używa? Kogo i co można w ten sposób określić? Z całą pewnością nie jest to zupełnie obcy nam wyraz. Nie raz przecież usłyszeć można, jak ktoś nazywa subiektywnymi czyjeś poglądy, punkt widzenia czy opinie. Warto więc dowiedzieć się, co konkretnie oznacza. Poniżej rozwiewamy wszystkie wątpliwości.

Subiektywny – co to znaczy?

Znaczenie słowa SUBIEKTYWNY jest następujące:
przedstawiający i oceniający coś wyłącznie z własnego punktu widzenia, zgodnie z osobistymi przekonaniami, a nie faktami.

Przykłady użycia:
Nie interesują mnie twoje subiektywne poglądy.
Nie do końca się z tobą zgodzę, przedstawiłeś to z subiektywnego punktu widzenia.
Czytelnik jest niemal zawsze subiektywny.

SUBIEKTYWNY dotyczy więc przede wszystkim stosunku kogoś do czegoś. Przywołane określenie odnosić się może do jakiejś osoby (to np. subiektywny odbiorca, czytelnik etc.), ale subiektywny może być również pogląd, odbiór czy osąd. Subiektywna bywa ocena, interpretacja, opinia albo wersja. Czasem ktoś ma subiektywne wrażenie, doświadczenie, poczucie albo przekonanie.

Niewątpliwie warto wiedzieć, że określenie SUBIEKTYWNY występuje także w filozofii. Na jej gruncie oznacza: zależny od podmiotu poznającego, jego cech wewnętrznych, nie zaś cech badanego przedmiotu. Pogląd filozoficzny zakładający, że przedmiot poznania nie istnieje obiektywnie, lecz tylko w bezpośrednim połączeniu z poznającym podmiotem.

Subiektywny – pochodzenie słowa i jego synonimy

SUBIEKTYWNY to inaczej stronniczy, tendencyjny, jednostronny, nieobiektywny. Warto więc w tym kontekście wspomnieć, że określenie SUBIEKTYWNY stanowi przeciwieństwo określenia „obiektywny” (przedstawiający i oceniający coś zgodnie z faktami, niezależnie od swoich emocji i poglądów).

Sam wyraz pochodzi natomiast z łaciny. Źródłosłowem łacińskich jest słowo subjectīvus oznaczające „podmiotowy”.
Do tej samej rodziny wyrazów należy także słowo „subiektywizm”, jego znaczenie jest zresztą podobne. To przy tym postawa wyróżniająca się przedstawianiem i ocenianiem czegoś zgodnie z osobistymi odczuciami, a nie faktami.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast