Co to znaczy tbh?

Co to znaczy tbh? Jakie dokładnie znaczenie ma przywołany skrót i kiedy możemy go używać? Zwrot pojawia się przecież w niejednej dyskusji internetowej. Okazuje się jednak, że dla wielu osób jego sens wciąż pozostaje zagadką. Niewątpliwie warto więc wiedzieć, co kryje się pod tą tajemniczą zbitką liter. Poniżej wyjaśniamy jej znaczenie i podpowiadamy, w jakich sytuacjach można wykorzystać zwrot „tbh”.

TBH – co to oznacza?

Zwrot TBH to skrót od angielskich słów „to be honest”, co po polsku oznacza dosłownie „mówiąc szczerze”. Wyrażenie można przetłumaczyć również jako „prawdę mówiąc”. Stosowane jest więc w sytuacjach, kiedy chcemy przedstawić swoje zdanie na jakiś temat, wyrazić szczerą opinię. Także, kiedy następuje nagła zmiana zdania.

Połączenia trzech liter „tbh” jako bezpośredniego skrótu od angielskiego zwrotu „to be honest” używamy, gdy chcemy zasygnalizować sformułowanie swojego stanowiska w jakiejś sprawie. Służy przy tym nierzadko pewnemu złagodzeniu wypowiedzi, zwłaszcza przy wyrażaniu niezbyt popularnych opinii, które mogą spotkać się z różnymi reakcjami. Jest więc m.in. wyrazem pewnej ostrożności przy przedstawianiu swojego zdania na jakiś temat.

Warto też wspomnieć, że użytkownicy sieci używają często wspomnianego zwrotu (a także wielu innych popularnych w internetowej komunikacji) nieco intuicyjnie. Co za tym idzie, nie raz trudno im podać precyzyjną definicję stosowanych wyrażeń, co dotyczy również zbitki „tbh”.

Co oznacza skrót TBH i kiedy można go używać?

TBH to zwrot stosowany w komunikacji internetowej. Jest to wyrażenie, które najczęściej pojawia się w rozmowach prowadzonych za pośrednictwem znanych komunikatorów, a także na forach internetowych.
Stosowanie połączenia liter „tbh” wynika z potrzeby coraz większej ekonomii języka, pożądanej zwłaszcza w środowisku internetowym. Służy więc szybkiej i sprawnej komunikacji, podobnie jak inne znane skróty, których zresztą w sieci nie brakuje. W internetowej przestrzeni możemy natknąć się bowiem na wiele innych tego rodzaju zwrotów. Dość wymienić najbardziej znane, takie jak „imo”, „asap” czy „btw”.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast