Co to znaczy upo?

Co to znaczy upo? Jakie jest znaczenie tego słowa? Czego wyraz dotyczy i kiedy można go stosować? Z całą pewnością większość osób zetknęło się z nim nie raz. Niewątpliwie więc warto dowiedzieć się, co dokładnie oznacza i w jakich okolicznościach jest używane. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

UPO – co to znaczy?

UPO to:

UPO ma więc – jak już powyżej wskazano – dwa zupełnie różne znaczenia. Nietrudno przy tym zauważyć, że podane definicje dotyczą rzeczy niemających zupełnie nic wspólnego ze sobą. W pierwszym rozumieniu UPO to bowiem rodzaj urzędowego dokumentu. W drugim to natomiast potoczne określenie, nierzadko stosowane zresztą jako obraźliwe.

UPO – znaczenie pierwsze

UPO – jako skrót od nazwy „Urzędowe Poświadczenie Odbioru” – to rodzaj dokumentu generowanego przy odbiorze dokumentacji elektronicznej przez organy administracji publicznej. Stanowi więc rodzaj poświadczenia czy potwierdzenia złożenia danego dokumentu (np. wniosku, deklaracji podatkowej) i faktu odebrania go przez organ będący jego odbiorcą. Dotyczy to załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Co istotne, wygenerowanie i otrzymanie UPO obwarowane jest pewnymi warunkami. Oznacza to, że dostaniemy takie potwierdzenie jedynie w przypadku, kiedy nasze pismo zostanie prawidłowo dostarczone. Chodzi przy tym o taką jego formę, którą właściwy organ będzie mógł rozpatrzyć.

Warto również wiedzieć, że UPO dotyczy najczęściej dokumentów podatkowych przesyłanych do administracji skarbowej. W innych przypadkach obowiązywać mogą inne nazwy – UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) oraz UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia). Oba dotyczą druków wysyłanych przez platformę e-PUAP, przy czym drugi z wymienionych nie jest generowany automatycznie i wymaga działania ze strony odbiorcy.

UPO – znaczenie drugie

UPO – jako określenie innej osoby – to sformułowanie będące skrótem od słowa „upośledzony”. Stanowi wyrażenie określające kogoś jako dziwnego, niezbyt mądrego, mało inteligentnego. Można też powiedzieć, że to inaczej ktoś, kto ma nie po kolei w głowie. W tym kontekście zwrot UPO może dotyczyć również osób, które znacznie odstają od reszty, różnią się od większości, nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm.
Należy przy tym podkreślić, że wyrażenie UPO to określenie potoczne, popularne zarówno w sieci, jak i bezpośredniej komunikacji, a przy tym obraźliwe. Niekiedy można się również spotkać z jego wariantem o postaci „upoś”.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast