Co to znaczy versus?

Co to znaczy versus? Jakie jest dokładne znaczenie tego słowa? Co nazywa i kiedy się go używa? Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to wyraz obcego pochodzenia. Łatwo się przy tym domyślić, że wywodzi się z łaciny, tak jak wiele innych zwrotów dość dobrze zadomowionych w polszczyźnie. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się, co konkretnie oznacza i w jakich okolicznościach można go zastosować.

Versus – co to znaczy?

Znaczenie wyrazu VERSUS jest następujące:
przeciw, kontra, w stosunku do.

Słowo wykorzystuje się przy zestawianiu pojęć przeciwstawnych. Coś/ktoś VERSUS coś/ktoś oznacza więc przeciwstawienie sobie danych pojęć czy idei lub osób (np. robotnicy versus kapitaliści, determinizm versus indeterminizm, Kowalski versus Nowak, prawica versus lewica, Warszawa versus Poznań). W znaczeniu „przeciwko” używane jest często przy zestawianiu nazwisk lub nazw przeciwników (często sportowców, np. Robert Lewandowski vs. Lionel Messi).

Wyraz VERSUS to słowo pochodzące z łaciny. Wymawiane jest jako wersus. Zasadniczo należy do stylu książkowego, choć w ostatnim czasie można zauważyć jego rozpowszechnienie również w języku ogólnym. Zjawisko to ma związek z wpływem języka angielskiego. W ramach ciekawostki warto jeszcze dodać, że łacińskie słowo VERSUS oznacza również „linijka, wers, wiersz” – chodzi przy tym o fragment tekstu (stąd zresztą słowo „wers” w języku polskim).

Versus – znaczenie, pisownia, skróty

Wyraz VERSUS używany jest – jak już powyżej wspomniano – przy zestawianiu ze sobą pojęć przeciwstawnych. Niewątpliwie warto też wiedzieć, że słowo można zapisać również w formie skrótu. Mamy tu przy tym dwie możliwości. Jedna z nich – ta chyba bardziej znana – to zapis vs., czyli dwie małe litery z kropką na końcu. Druga to natomiast sama mała litera v również z kropką na końcu, czyli v. Obydwa warianty skrótu należy odczytywać tak samo.

Należy także pamiętać, że skrót z kropką po każdej literze (czyli v.s.) będzie w tym przypadku błędny, ponieważ oznacza coś zupełnie innego (v.s. to łac. vide supra – pol. patrz wyżej; łac. veteris styli – pol. starego stylu oraz wł. volti subito – pol. odwróć szybko, występuje w zapisach muzycznych).

Zobacz również - co znaczy

Quantcast