Co to znaczy vice versa?

Co to znaczy vice versa? Jakie jest znaczenie tych słów i w jakich okolicznościach się je stosuje? Przywołane wyrażenie nie jest co prawda zupełnie obce, to jednak wiele osób używa go czysto intuicyjnie. Czasem okazuje się nawet, że nie każdy wie, co dokładnie znaczy. Z całą pewnością więc warto dowiedzieć się, jakie znaczenie ma powyższy zwrot. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Vice versa – co to znaczy?

Znaczenie słów VICE VERSA jest następujące:
na odwrót, odwrotnie, przeciwnie.

Przykłady użycia:
Kiedy śpię, mój pies chce się ze mną bawić i vice versa.
Omawiali wpływ jednostki na grupę i vice versa.
Zazwyczaj gdy chcę iść na spacer, ty nie masz czasu i vice versa.

Wyrażenie VICE VERSA stosuje się, kiedy coś działa w obie strony. Użycie zwrotu jest więc uzasadnione w sytuacji, gdy dana relacja zachodzi między jednym a drugim obiektem na tej samej zasadzie.

Słowa VICE VERSA wykorzystuje się zatem, kiedy dana sytuacja zachodzi w drugą stronę. Bardzo często stosowane są w celu skrócenia wypowiedzi – pozwala to wówczas uniknąć powtarzania opisu analogicznych okoliczności.

Warto przy tym wspomnieć, że nie należy traktować wyrażenia VICE VERSA jako synonimu takich słów jak „nawzajem”, „wzajemnie”, „tak samo”. Wielu językoznawców wyraźnie to podkreśla i przypomina o tym, że jest to błąd. Trudno przy tym nie zauważyć, że właśnie takie zastosowanie zwrotu jest bardzo częste, jeśli nie najczęstsze. Co więcej, niektóre słowniki podają oba te znaczenia. Niekiedy można się też dowiedzieć, że wykorzystanie VICE VERSA jako odpowiednika „wzajemnie” jest dopuszczalne, jeśli traktujemy je jako wyrażenie żartobliwe.

Vice versa – znaczenie i pochodzenie

Kiedy wiemy już, co dokładnie oznacza zwrot VICE VERSA, warto również dowiedzieć się, skąd pochodzi omawiane wyrażenie. Już na pierwszy rzut oka widać przecież, że są to obce słowa, które – choć zadomowione w polszczyźnie – mają swoje źródło gdzie indziej.

VICE VERSA to bowiem zwrot o łacińskim rodowodzie. Wymawiany jest jako wice wersa. Oba wyrazy zawsze zapisujemy osobno. Niekiedy używa się także skrótu o postaci v.v.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast