Co to znaczy walidacja?

Co to znaczy walidacja? Jakie jest znaczenie tego słowa? Co nazywa i kiedy można je zastosować? Trudno nie przyznać, że wyraz brzmi dość zagadkowo, stąd też niełatwo o podanie jego precyzyjnej definicji. Zwłaszcza że jest to pojęcie wieloznaczne, którego właściwa treść w dużym stopniu zależy od kontekstu. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się, co oznacza. Poniżej postaramy się to wyjaśnić.

Walidacja – co to znaczy?

Znaczenie słowa WALIDACJA jest następujące:
proces mający na celu potwierdzenie trafności, prawidłowości, odpowiedniości czegoś.

Wyrazu WALIDACJA używa się więc na określenie ogółu czynności, których celem jest zbadanie czy sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania czegoś. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że omawiany termin jest dość trudny do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ jego znaczenie w dużej mierze zależy od kontekstu – WALIDACJA występować może bowiem w wielu obszarach i dziedzinach życia.

WALIDACJA w prawie oznaczać będzie proces nadawania ważności lub prawomocności i dotyczyć może postępowania prawnego lub dokumentu urzędowego, np. umowy, konstytucji itd. W nauce to natomiast czynności zmierzające do sprawdzenia prawidłowego działania czegoś i potwierdzenie, że prowadzi to do zaplanowanych wyników. W tym znaczeniu odnosi się przede wszystkim do nauk technicznych oraz informatyki. Pojęcie WALIDACJI pojawia się jednak także w takich dziedzinach, jak np. badanie rynku (w tym kontekście będzie to sprawdzenie stopnia zapotrzebowania na dany produkt czy usługę) czy psychologii (np. jako ocenianie trafności interpretacji testu).

Walidacja – znaczenie i pochodzenie słowa

Słowo WALIDACJA nazywa – jak już powyżej wspomniano – działania i czynności mające na celu potwierdzenie czy sprawdzenie czegoś. Jest to przy tym pojęcie wieloznaczne, stąd też trudno w tym przypadku o podanie jego jedynej słusznej definicji. W zależności od kontekstu znaczenie wyrazu może się więc nieco różnić. Można przy tym powiedzieć, że to inaczej potwierdzenie, sprawdzenie, uprawomocnienie. Z całą pewnością warto również wiedzieć, że wyraz pochodzi z łaciny – łac. validatus to zatwierdzony, skuteczny.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast