W JĘZYKOZNAWSTWIE - WYRAZ MODALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODULANT to:

w językoznawstwie - wyraz modalny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE - WYRAZ MODALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 215

POCHODNIK, KONOTACJA, MODULANT, AMERYKANIZM, WYRAZ WOLNY, EMOTIKONKA, ZNAK TOWAROWY, AGLUTYNACYJNOŚĆ, STRĄD, KOMPOZYCJA, ODMIANA, ZNACZENIE, TON, BINARNOŚĆ, NIEPRZYTOMNOŚĆ, WYRAZ OBCY, MINA, IZM, CZĘŚĆ ZDANIA, DOSTOJNOŚĆ, ANTURAŻ, FORMANT, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WROSTEK, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, SZORSTKOŚĆ, FORMA, STANOWCZOŚĆ, HRABINI, PREFIKS, OPERATOR MODALNY, PERSEWERACJA, PERFORMATYWNOŚĆ, WULGARYZM, CZŁON NADRZĘDNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, MILJON, NEUTRALIZACJA, HASEŁKO, PODRZĘDNIK, PODKOWIŃSKI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PRZEKAZIOR, WYRAZ PODSTAWOWY, TAJEMNICZOŚĆ, LARP, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, KONOTACJA, ZAPOŻYCZENIE, OKLASK, PARA MINIMALNA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, WIERSZ LEONIŃSKI, EKSPIRACJA, SŁOWO, FECHTY, ZAKRES POJĘCIOWY, AUGMENTATIWUM, IZOMORFIZM, HASŁO, KANCELARYZM, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, PEJORATYW, MUTACJA, DRUT, RASK, BRZYDKI WYRAZ, MIANO, FINTIFLUSZKA, LICZBA FIBONACCIEGO, NAZWANIE, WYRAZ, POPRZEDNIK, WARIANT, PRIAPEUM, ANTYCYPACJA, BUŹKA, ALLELUJA, WYRAZ MODALNY, KATEGORIA FLEKSYJNA, CHWALBA, POLITOWANIE, TRZEŚNIA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, BARBARYZM, SKRA, BIBLIZM, KONIUNKTYWNOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, EGZYSTENCJALIZM, SYNONIM, PRZAŚNOŚĆ, POŻYCZKA, WYRAZ SKRAJNY, CZASOWNIK MODALNY, GRADUACJA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, WYKRZYKNIK, UPODOBNIENIE POSTĘPOWE, POIMEK, FRAZA PRZYIMKOWA, DIASYSTEM, POTOCYZM, ZŁOŻENIE, PRZYROSTEK, SEM, WYRAZ POCHODNY, SUFIKS, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DERYWAT WŁAŚCIWY, AUGMENTATIVUM, PROMIENNOŚĆ, DERYWAT ASOCJACYJNY, JASNOŚĆ, UPROSZCZENIE, METAJĘZYKOWOŚĆ, PARTYKUŁA, SPÓJNIK WYNIKOWY, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BLISKOZNACZNIK, ZGŁOSKOTWÓRCZOŚĆ, CHMURKA, WYRAZ SAMODZIELNY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PROPAROKSYTON, SPÓJNIK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KONOTACJA, ATRYBUCJA, INTENSJA, NAZWA POSPOLITA, MIĘKKOŚĆ, DERP, ISKRA, PODMIOT ZASADNICZY, WYRAZ POSPOLITY, ZŁOŻENIE, MARS, OSCHŁOŚĆ, NADRZĘDNIK, OPOZYCJA, INTERNACJONALIZM, FORMACJA, CZŁON OKREŚLANY, PAROKSYTON, INFIKS, DRAPIEŻNOŚĆ, BIOGEN, WYRAZ, ZBOCZENICA, NIEWIASTA, LOGATOM, UPODOBNIENIE WSTECZNE, BIELIZNA, HASŁO, JĘZYK FORMALNY, PŁYWANKA, MODYFIKACJA, PRZEDROSTEK, NIEDOWIERZANIE, POWIDŁO, EGZOCENTRYZM, CZŁON PODRZĘDNY, WYJĄTEK, DERYWAT, IMIĘ, SWAR, MINKA, TOPIKALIZACJA, WYRAZ POKREWNY, WYRAZ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ZAKRES ZNACZENIOWY, CHOLEWKA, MITOLOGIZM, FILM AUTORSKI, DERP, AUGMENTATYW, EPITET, ZWROT, CMOK, TRANSKRYPCJA, REWOLUCJA, WYRAŻENIE, ZWROT, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, TRANSPOZYCJA, OKREŚLNIK, CZŁON KONSTYTUTYWNY, INWARIANT, PRZYSŁÓWEK, FUNKCJA EKSPRESYWNA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, SZCZEROŚĆ, CIĄG ARYTMETYCZNY, OKREŚLENIE, SZYBOLET, DERYWAT ZŁOŻONY, NAZWA, ENDOCENTRYZM, KOLOKWIALIZM, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, LICZEBNIK, WYRAZ ZŁOŻONY, FUN, POGODNOŚĆ, WYRAZ BLISKOZNACZNY, FASETA, RELEWANCJA, SACHS, EPITET, ŁONIAK, ?ZWIERCIADŁO.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE - WYRAZ MODALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE - WYRAZ MODALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODULANT w językoznawstwie - wyraz modalny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODULANT
w językoznawstwie - wyraz modalny (na 8 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE - WYRAZ MODALNY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE - WYRAZ MODALNY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x