FABRYKA, ZAKŁAD PRODUKCJI ASFALTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASFALCIARNIA to:

fabryka, zakład produkcji asfaltu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FABRYKA, ZAKŁAD PRODUKCJI ASFALTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 423

PRODUCENT, STOCZNIA, KLINKIER, ZAKŁAD, TARTAK, ZAKŁAD KARNY, BALATA, CHEMOAUTOTROF, ODLEWARNIA, DYWANIK ASFALTOWY, MŁYNOWNIA, LOTNICTWO, SAMOPAŁ, CONCORDE, WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY, AMORTYZACJA PODATKOWA, GLAUBERYT, PRZEDSIĘBIORSTWO, KOSZT MARGINALNY, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KWOTA CUKROWA, PAPIERNIA, STOCZNIA RZECZNA, PRODUKCJA WTÓRNA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, PREWENCJA RENTOWA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, STAGNACJA GOSPODARCZA, KOSZT CAŁKOWITY, POSTĘP TECHNICZNY, CEDRAT, GALARETÓWKA, CENA DUMPINGOWA, PRZEMYSŁ DRZEWNY, WEDEL, TECHNOKRACJA, PRALNIA, CENA MIĘDZYNARODOWA, DOBRA POŚREDNIE, SŁODOWNIA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, ASFALCIARNIA, WOSKOWNIA, OLEJARNIA, AUTOSAN, SZLIFIERNIA, FABRYKA MARZEŃ, FRYSZERNIA, TON, KOSZT BEZPOŚREDNI, ZAKŁAD POGRZEBOWY, STEARYNA, KOPALNIA, CELULOZOWNIA, SALINA, IZOKWANTA, ZIELIŃSKI, HUTA, SZWALNIA, CZEKOLADOWNIA, PRZEMYSŁ, KORD, HIKORA, SETO, KOSZT STAŁY, ARMATKA ŚNIEŻNA, ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY, ŁUSZCZARNIA, WAPIENNIK, ASFALTOWNIA, TOPIALNIA, STAL DAMASCEŃSKA, WISKOZA, NAPROMIENNIK, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, SYTA, CENA NAIWNA, SUBSTANCJA DODATKOWA, PRODUKTYWNOŚĆ WIELOCZYNNIKOWA, WARTOŚĆ DODANA, ZAKŁAD GASTRONOMICZNY, REFORMING PAROWY, LAMINARIA, RZEŹNIA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, ABAKA, GLOBALIZACJA GOSPODARKI, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, ZAKŁAD, PRZEDMIOT PRACY, WYTAPIALNIA, ZAKŁAD, KONFEKCJA, ASFALT SZTUCZNY, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, ELEKTROWNIA WODNA, PROPINACJA, GRAFTON, GORETEKS, WARZELNIA, WARKA, TECHNOKRATYZM, GORETEX, OBLEW, RATTAN, KAPITAŁ SPOŁECZNY, FORNIERNIA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, GRZYBEK TYBETAŃSKI, ELABORACJA, GRZYBEK KEFIROWY, SATURACJA, DRZEWO MASTYKSOWE, JOGURTERIA, DROŻDŻE WINNE, RAKARNIA, PACZULA, GOLARNIA, ZAKŁAD, ROŚLINA MIODODAJNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, ULTRAMARYNA, CZYNNIK PRODUKCJI, MONOPOL FISKALNY, ASFALTOGUMA, SAMBA, KREDKA ŚWIECOWA, TOKAJ, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, E. WEDEL, PALISANDER AFRYKAŃSKI, EHRHARD, UPRAWA, GĄSIOREK, ZAPRAWA, GENERATOR GAZOWY, MIEJSCE PRACY, ZAKŁAD POPRAWCZY, STRAJK JAPOŃSKI, OBIEG OKRĘŻNY, HUTA, EISENACH, CASTRES, GRUCZOŁ KUPROWY, KASZARNIA, MĄCZKA RYBNA, KRATKI, ROBUR, KREDKA WOSKOWA, CIEPŁOWNIA, KOWALSTWO, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ALUMNAT, SKUP INTERWENCYJNY, PASIEKA, WYPRAWA, STAGNACJA, PIEKARNIA, KLINKIER, BOŻODRZEW, MIŁORZĄB, NASYCALNIA, HUTA SZKŁA, OGNIWO WODOROWE, PISTACJA KLEISTA, KLIMAKS, BROWAR, TARLATAN, PÓŁSANATORIUM, PRODUKTYWNOŚĆ, KOSZT WYDZIAŁOWY, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, BISFENOL, ISTLE, MĄCZKA KOSTNA, EFEKT SKALI, KLEJONKA, MOC, BRISTOL, WEDEL, WILGA, FAZA DEPRESJI, STOP ŁOŻYSKOWY, CZERPALNIA PAPIERU, NYSA, KLINKIER CEMENTOWY, MOSZCZ, POBIAŁKA, PERUKARNIA, ASFALTOBETON, LEJNIA, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, BŁOTNIARKA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PUNKT GASTRONOMICZNY, ROŚLINA PSZCZELARSKA, GWOŹDZIARNIA, CŁO OCHRONNE, TARTAK, MYDŁODRZEW, PÓŁPRODUKT, FREISING, PRACA, RZEP, TOPIALNIA, KOSZT RACHUNKOWY, JABLONEC, EGZOTYK, KAKAOWIEC, STOCZNIA, SYGNAŁÓWKA, KARUK, OLEJEK PACZULOWY, KWARC, MINA, RACHUNEK KOSZTÓW, INFLACJA KOSZTOWA, GRENCHEN, CHMIELOGRAB, KOTONINA, RYBOSOM, DAKRON, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, KLEJOWNIA, KOCIOŁ FLUIDALNY, WZROST GOSPODARCZY, LUKA INFLACYJNA, LENTYSZEK, EKOGROSZEK, ALKANNA, GORE-TEX, DROŻDŻOWNIA, KOLA, BRYKIECIARNIA, KWOTA MLECZNA, CZYSTA INFLACJA, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, SŁODOWNIA, ZNAK JAKOŚCI, FERNAMBUK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WILLYS, EMULSJA ASFALTOWA, SZARPANKA, MANUFAKTURA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, INTERES, ANALIZA WARTOŚCI, VIBRAM, DOM STARCÓW, GĄSIOR, MENNICA, KUŹNICTWO, SEROWARNIA, POLAN, OC, FRYSZERKA, BRZECZKA PIWNA, MĄKA TORTOWA, BARWNIK AZOWY, KAUCZUKOWIEC BRAZYLIJSKI, KOSZT KRAŃCOWY, WCZASY POD GRUSZĄ, NOŻYCE CENOWE, PERFUMIARSTWO, WARKA, GĄBKA, POTASZARNIA, SREBRNY EKRAN, ZAPIAN, DRZEWO KAKAOWE, CYKL ŚWIŃSKI, TALI, KASZTAN, SEMINARIUM, CZERWONY SZLAM, NIKON, OPTIMUM EKONOMICZNE, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, WYDZIELANIE, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, MENDOZA, FABRYKA, BAMBUS, INTERNAT, KROCHMALNIA, WARZELNIA SOLI, ZAKŁAD HANDICAP, WĘGIEL KOKSOWY, INTERESIK, KOMUNALKA, DAKRON, BRYKIETOWNIA, MONOPOLISTA, FABRYKA SNÓW, BECZKARNIA, MELASA, ?MASTYKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 423 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FABRYKA, ZAKŁAD PRODUKCJI ASFALTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FABRYKA, ZAKŁAD PRODUKCJI ASFALTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASFALCIARNIA fabryka, zakład produkcji asfaltu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASFALCIARNIA
fabryka, zakład produkcji asfaltu (na 12 lit.).

Oprócz FABRYKA, ZAKŁAD PRODUKCJI ASFALTU sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - FABRYKA, ZAKŁAD PRODUKCJI ASFALTU. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast