SZKOŁA ŚREDNIA, RÓŻNEJ POSTACI, ZALEŻNIE OD EPOKI I KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIMNAZJUM to:

szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GIMNAZJUM

GIMNAZJUM to:

siedziba gimnazjum (na 9 lit.)GIMNAZJUM to:

starogrecki gimnazjon (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKOŁA ŚREDNIA, RÓŻNEJ POSTACI, ZALEŻNIE OD EPOKI I KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.470

GRUCZOŁ PRZĘDNY, REJESTR, EMPIRYZM LOGICZNY, ŚREDNIA, PANAS, FRONTALNOŚĆ, KĄTOWNIK, FIALA, MINÓG, ZWIERZĘ KOPALNE, RAMUS, EXTAZY, KIMOGRAF, TELEGRAFIA, ŁĄCZNIK RUROWY, JEDNOŚLADOWIEC, POZIOM SPOŻYCIA, POWIATÓWKA, RURKA, EKSPATRIANT, PULPETY, IMBUS, RZEKOTKA WIELKA, ATLAS, EGIPTOLOGIA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, REZYDENT, KIJ, KOREKTOR, MIRAKL, POWIEŚĆ FANTASY, ETRANŻER, WIETLICA SAMICZA, ASTIKA, LEJ POLARNY, TERAKOTA, GRAJCAR, ROSA MIODOWA, BEZKLASOWOŚĆ, RÓWNIANKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SIŁOWNIA WIATROWA, MENDOZA, KARAKAŁPAKSTAN, SPOWIEDNICZKA, ACETYLENEK MIEDZI, MATERIAŁ, BALON METEOROLOGICZNY, MŁODOGRAMATYCY, NAZILLI, POLE GOLFOWE, KORPUS KONSULARNY, HARPUN, PICARESCA, GACEK WIELKOUCH, KONTERFEKT, LEVEL, EISNERZ, OSTROGA, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, KULKA, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZPIEG, LOFIX, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, SPAT ISLANDZKI, OSIEDLE, ZAMIANA, CIĘGNO, KRĄŻEK, WIĄZAR, WITBANK, ARMIA, KOMÓRKA NERWOWA, AUGSBURG, KOKSIAK, UŚCIE NAD ŁABĄ, FALA ŚREDNIA, ŻAGIELEK, ZGORZELINA, ALTERNATYWA, CIEŚLIK, JOJO, BAWARKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PASTA CURRY, KARTA PAMIĘCI, ACHEIROPOIETOS, EMPORA, MICKIEWICZ, LANDTAG, TRZON TŁOKOWY, LIST, ZBLIŻENIE, KRYZYS WALUTOWY, PÓŁ CZARNEJ, MASZYNA MATEMATYCZNA, SER, STROIK, HOMOSFERA, SZTOKHOLM, WYCHODŹSTWO, WZÓR UŻYTKOWY, JÓZEFÓW, POZIOM, KONFEDERACJA KAPTUROWA, ŁYŻKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, BEZBRONNOŚĆ, ADRES HOŁDOWNICZY, SARGAS, PAWLACZ, DEPORTOWANY, DESTYLACJA FRAKCJONUJĄCA, DRĄG, KONWIKT, FIGURA, INDUSTRIALIZACJA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, KOZŁEK LEKARSKI, FIBULA, BOSCH, BUDOWLANKA, OSTROKÓŁ, FILET, MOC WYTWÓRCZA, TYROLKA, JARZENIÓWKA, RIBAT, KOŁO DEPTAKOWE, DORNBIRN, DROBNICA, LIBEREC, FIGÓWKA, WŁAZ, SZTORM, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, CAPINA, BANK DRZEW, ZNAK CZASU, HULMAN SZARY, WSCHÓD, NAZWISKO MÓWIĄCE, ZENDRA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, KULTURA TRZCINIECKA, TABULATURA, FIZJOKRATYZM, NACZYNIOWE, SZKOŁA WYŻSZA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, GRABIE, MODRZACZEK SINY, PILNIK, RODZIMEK, GIMNAZISTA, STUDNIA, KSYLOFON, KONSOLA, KRAŃCOWOŚĆ, PLEŚNIAWKA, KOLORY NARODOWE, KORPUS DYPLOMATYCZNY, MIKROPĘKNIĘCIE, NOCEK NATTERERA, OKRĘG, SINIZNA, PODSTAWÓWKA, PUCHAR, VITORIA, MAGMA, DEBATA ŚREDNIA, PRYWATNIAK, ECSTASY, CHOROGRAFIA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, CHMURA ŚREDNIA, ROŚLINY NASIENNE, PUNAKHA, ŁUPEK MARGLISTY, KATEGORIA ŚREDNIA, ROLA, ŻABKI, DOYLE, SZAŁAMAJA, TELEFOTOGRAFIA, HANKO, ANTENA FERRYTOWA, KORNET, SZKOŁA POMATURALNA, MIKROFISZA, ACHIROPITA, SER ŻÓŁTY, KUCHNIA, ROGAL, HISTORYZM, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, RAKOWATOŚĆ, DYREKCJA, UŁAMEK PROSTY, SZKOŁA SPECJALNA, MAPUTO, MAY, FORMACJA, UNIKAMERALIZM, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, BERŁO SZTYLETOWE, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, FUNKCJA WYKŁADNICZA, MOWA NIEZALEŻNA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, UKŁAD FIZYCZNY, ZASTRZAŁ ŚCIĘGNISTY, KAPISZON, FOTOGRAFIA CYFROWA, ZDROWIE, WCIELENIE, FOSA, CHARAKTERYSTYKA POSTACI, SAMORODEK, MELODYCZNOŚĆ, TABLICA MENDELEJEWA, WYWIADOWCA, TELEKOPIA, SPRAWNOŚĆ, SZKOŁA JĘZYKOWA, WALUTA BAZOWA, ACZYŃSK, SUPERINTENDENT GENERALNY, TŁOCZYSKO, AKT NORMATYWNY, PROFIL, MOLIER, ALGIER, PAŁATKA, SYLFON, STANLEY, STRUP, IMPORT RÓWNOLEGŁY, ALTOSTRATUS, EKONOMIK, ANTENA, NUCZA, BARANEK, SZKOŁA, SZAMPANIA, KUREK, CHEDER, PAY-AS-YOU-GO, CUDZOZIEMIEC, KRAINA MITOLOGICZNA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, WNIEBOWZIĘTA, EKONOMIA PODAŻY, EMIGRACJA, AGENCJA, EKSTRALIGA, PACA, TYN, KORESPONDENT, DRĄŻEK SKRĘTNY, AŁMATY, PIŁKA, SCENARIUSZ, SZCZUDŁO, SEJM ROZBIOROWY, PRZEGŁOS, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, CHÓR, GWIAZDA, GRODŹ, PLACEK, SYLWETA, WOREK OSIERDZIOWY, ILUMINACJA, BARIERA JĄDROWA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, GLORIA, GLEBA KOPALNA, OPRYSZCZKA WARGOWA, ROSA, KARBOKSYLAZA, NAKARCZEK, DODATEK, PACZKA, FIRMA ZWROTOWA, SIKORY, ROTOR FLETTNERA, WOLE OCZKA, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, CZYNELE, TUCUMAN, OSCYLOSKOP, MELODYKA, UMLAUT, PARTER OGRODOWY, SALZBURG, ?DASHI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKOŁA ŚREDNIA, RÓŻNEJ POSTACI, ZALEŻNIE OD EPOKI I KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZKOŁA ŚREDNIA, RÓŻNEJ POSTACI, ZALEŻNIE OD EPOKI I KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIMNAZJUM szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIMNAZJUM
szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju (na 9 lit.).

Oprócz SZKOŁA ŚREDNIA, RÓŻNEJ POSTACI, ZALEŻNIE OD EPOKI I KRAJU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - SZKOŁA ŚREDNIA, RÓŻNEJ POSTACI, ZALEŻNIE OD EPOKI I KRAJU. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x