U ZWIERZĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORDECZKA to:

u zwierząt (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "U ZWIERZĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 613

UBÓJ, ŻYZNOŚĆ WODY, ZOONOZA, WALENIE, GARNA, AKWARYSTYKA, KUC ZANISKARI, CWAŁ, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, ŁUSKA, GALOP WYŚCIGOWY, PRODUKCJA WTÓRNA, TERRARYSTYKA, WYBIEG, BUDYNEK GOSPODARCZY, FAUNA, WSTĘŻNIAK, WOLSKI, ETOLOGIA, RZEŹ, WIRKI, SOLFUGI, SKUPIENIE, RABV, JAJECZKO, WYPĘD, RODZINA KLANOWA, WERDIURA, ZOOMETRIA, OGONICE, KOKCYDIOZA, ŁASZE, STĘPIA, PEDOGONEZA, AMINOTRANSFERAZA, NARZĄD LEMIESZOWY, ENDODERMA, POCHWA, GROMADA, ZOOTECHNIKA, STAWONOGI, MIMEZJA, JEZIORO BIOGENICZNE, MISIACZEK, FURAŻ, HIPOTERMIA, HODOWLA ZARODOWA, OSTĘP, GNÓJ, CHOROBA GRZYBOWA, GZY, PRODUKT LECZNICZY, WŁOSIE, ROZTOCZE, UKŁAD DOKREWNY, PIES PASTERSKI, SILOS PASZOWY, ŁAPCE, RYJEK, PANSEKSUALIZM, WNĘTRZNOŚCI, MIMETYZM, TERRARIUM, SEN ZIMOWY, TRANSPORTÓWKA, ANABIOZA, PLECIONKA, RZYGACZ, KUNA, TRĄBKA, ANGORYZM, PORA GODOWA, BEZSZPARKOWCE, MALARSTWO FIGURATYNWE, GRUCZOŁ PŁCIOWY, INFUŁA, DOBÓR GENETYCZNY, FALLUS, SZKARŁUPNIE, PRZEJAZD KOLEJOWY, GNOJOWNICA, GRZYB, KOSMETYK, MANEŻ, MAKROFAUNA, PRĄCIE, ŁAJNO, BABESZJOZA PSÓW, PRZYLGI, POMIOT, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, JAJO, DINODONTOZAUR, ROZMNOŻA, SKUNKSY, LEŻA, JASŁO, LOTOPAŁANKOWATE, ZOOGEOGRAFIA, OSŁONICE, EPIZOOCJA, MĄCZKA RYBNA, CIERNIOGŁOWY, ATAWIZM, WSTĘŻNIAKI, KRÓLESTWO, SZOPA, RZEP, LINIA NABOCZNA, TALERZ, PANDRAK, WYLĘGARNIA, BIOCENOZA, ZWIERZYNA DROBNA, PENIS, KIERAT, SKLERYT, CIAŁKO KIERUNKOWE, TERRARYSTYKA, LUSTRO, WABIK, KLIKER, PASCHA, SEGMENTACJA, PAZUR, ZIMOWISKO, NEKTON, WRAŻLIWOŚĆ, NARZĄD JACOBSONA, PISTOZAUR, STRZYKWY, WEŁNA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, TRESURA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, MIĘSOŻERSTWO, UKŁAD POKARMOWY, POIDEŁKO, FUTERKO, SAFARI, NARÓW, WIĆ, RZEZAK, OKO, AKINEZJA, RYBY DRAPIEŻNE, BYDŁO, WSTĘŻNICE, EKTOBLAST, GRAPTOLITY, KINETOZA, PROMIENICA, LARWA, ABEL, METYZACJA, SKÓRA, PALEOZOOLOGIA, JEŻOWCE, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, KARŁOWATOŚĆ, HARUSPIK, FILCAK, ZOOFAGIA, POLIGAMICZNOŚĆ, METAMERIA, JAMRAJOWATE, PĘDRAK, ENTOBLAST, BUDA, KOMORA FERMENTACYJNA, SOLNIK, SIERŚĆ, BAT, ŚWIECE, SARNA EUROPEJSKA, CZYSTA KREW, FUTRO, BUDYNEK INWENTARSKI, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, CHOROBA AUJESZKEGO, SZKIELET, SZOPY, PROSEKTORIUM, EUGENIKA, JAJO, ZACHOWANIE, TERRARYSTA, CZERWONA KSIĘGA, MISIEK, POJAZD SAMOBIEŻNY, SIŁA POCIĄGOWA, SPĘD, DŹWIG, PIES UŻYTKOWY, SZYK, CIĄG, STAWONOGI, DIPLOFAZA, PRODUKTYWNOŚĆ, ALERGEN WZIEWNY, TUNIKA, MISIAK, ŚWIEŻYZNA, SNĘBICA, KANGUROWATE, BYDŁO DOMOWE, MLECZKO, KARMA, TYTANOZAURY, NAROGI, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, SPIS POWSZECHNY, MATECZNIK, PARZYDEŁKA, OGAR, PUŁAPKA, CHOROBA GRZYBICZA, PLUJKA, ŻYWIENIE ZWIERZĄT, WĄS, ZAMROŻONE ZOO, DÓJKA, SAMICA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, STREFA PODMIEJSKA, NEOTENIA, WYCIĄG, ZAMSZ, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ROLNICTWO, DZIÓB, OBSADA, CHOROBA PRIONOWA, MIĘSO, PSYCHOGENEZA, RZEPKA, PRZYCHÓWEK, ŚWIDROWCE, ŚLUŻNIA, MORULA, DOBROSTAN ZWIERZĄT, CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, UKŁAD HORMONALNY, ZBIORNIK NASIENNY, BICZ, FUTRO, PAWIE OKO, OSTOJA, KRÓL ZWIERZĄT, MIKOZA, PIERŚCIEŃ, GROOMING, SIKWIAKI, KOŚCIEC, EPIZOOTIA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, SSAKI JAJORODNE, HORDA, OBRZĄDEK, MIĘSOŻERCA, LĄG, BOBIK PASZOWY, GRAPTOLITY, BARWA, ANIMALIZM, MINOGOKSZTAŁTNE, GRUCZOŁ ROZRODCZY, MIGRACJA, KOPROLIT, TEROCEFALE, PASAŻOWALNA ENCEFALOPATIA GĄBCZASTA, UKŁAD TRAWIENNY, SZCZECIOSZCZĘKIE, KUTIKULA, COMBER, SYRENOWATE, LEW, DOLICHOCEFALIA, EPIZOOTIOLOGIA, POJNIK, PROTOZUCH, OPOSY, ETOLOGIA, KALIKO, ASTROTAKSJA, DŹWIGNICA, KRYL PÓŁNOCNY, WĘDRÓWKA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŻŁÓB, KOPROLIT, MIERZWA, RÓG, ANABIOZA, MUTUALIZM, REGUŁA ALLENA, WETERYNARKA, SKÓRA, CHOROBA ZAKAŹNA, ?POJNICZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

U ZWIERZĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: U ZWIERZĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORDECZKA u zwierząt (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORDECZKA
u zwierząt (na 9 lit.).

Oprócz U ZWIERZĄT sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - U ZWIERZĄT. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x