ZDOLNOŚĆ ENZYMU DO KATALIZOWANIA SUBSTRATU, WYRAŻANA W ΜMOL/MIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA to:

zdolność enzymu do katalizowania substratu, wyrażana w µmol/min (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ ENZYMU DO KATALIZOWANIA SUBSTRATU, WYRAŻANA W ΜMOL/MIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 399

NOŚNOŚĆ, IMMUNOSUPRESANT, MIN, AKTYWNOŚĆ, IKAR, KOMPETENCJA MIĘKKA, PRZEWODNICTWO CIEPLNE, TALENT, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, FALSYFIKOWALNOŚĆ, PŁAWNOŚĆ, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, NIEDOŁĘSTWO, PIROELEKTRYK, RACHUNEK BIEŻĄCY, BAKTERIE AZOTOWE, MEDYCYNA KOSMICZNA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, KWAS GIBERELINOWY, ZULIA, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, JASNOWIDZĄCA, KONOTACJA, AZTREONAM, CHOROBA VON GIERKEGO, INDUKCYJNOŚĆ, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, WIDZENIE BARWNE, CHOROBA REFSUMA, ZAKAŹNOŚĆ, NADŻD, MICZURINIZM, DEHYDROGENAZA, KAPILARNOŚĆ, PERSKIE OKO, ODTRUTKA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, WĘDROWNOŚĆ, WTÓRNY ANALFABETYZM, HEKSOGEN, PRZEPOWIADACZ, ANGSTROM, ZMIENNOPŁAT, WYTRZYMAŁOŚĆ, CZYSTA ALEKSJA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, WOLAK, TOLERANCJA, CZŁOWIEKOWATE, SYSTEM AUTONOMICZNY, KOMPETENCJA DECYZYJNA, MINOWIEC, HORMON LOKOMOCYJNY, ŚMIAŁOŚĆ, EJDETYZM, INTERAKTYWNOŚĆ, QUEBEC, INDUKTYWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, CEFTAZYDYM, TACHOGRAF, PERFORMATYWNOŚĆ, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, KRĄŻOWNIK MINOWY, HOMINIDY, ODPORNOŚĆ, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, DZIELNOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, GOTOWOŚĆ CYWILNA, DALEKOWIDZTWO, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, SZÓSTY ZMYSŁ, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, SUBSTANCJALNOŚĆ, NEOTENIA, MIESZALNOŚĆ, PAMIĘĆ MUZYCZNA, STAWIACZ, PREWENCJA RENTOWA, RZUTNOŚĆ, KROWA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, HUMOR, UNIWERSALIZM, MINOWIEC, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, IZOMER OPTYCZNY, JASZCZURKI, STAWIACZ MIN, POWINOWACTWO CHEMICZNE, WOLARZ, KANAŁ JONOWY, WIRTUOZERSTWO, ZDOLNOŚĆ SĄDOWA, HIPERMNEZJA, EMOTYWNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, JASNOWIDZ, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, CHARYZMA, DYNAMIKA UKŁADÓW, MEDIUM, BAKTERIOLIZYNA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, AKTYWNOŚĆ, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, NADAKTYWNOŚĆ, CHOROBA CORIEGO, JASNOWIDZKA, FERMENT, ODCZYNOWOŚĆ, WYDOLNOŚĆ, MOC PRZEROBOWA, ŻYZNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, CZUCIE SKÓRNE, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, TROTYL, KONKURENCJA, GŁOWA, PERAK, PRZYLEPNOŚĆ, MOTORYKA DUŻA, TŁUMIENNOŚĆ, SKOK KWANTOWY, KILOTONA, RAŻENIE, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ZGŁOSKOTWÓRCZOŚĆ, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, SITO MOLEKULARNE, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, UKŁAD ADAPTACYJNY, WIDZENIE CENTRALNE, ONTARIO, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, GLIKOGENOZA TYPU I, EKSPANSYWNOŚĆ, PRESTIDIGITATORSTWO, ELEKTRORECEPCJA, MOTORYKA MAŁA, AKTYWNOŚĆ, POLIMERAZA, DOWODLIWOŚĆ, ODDYCHANIE, ŚWIĘTY JAN, BIAŁA KRWINKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, KOMÓRKA ROŚLINNA, KUTER TRAŁOWY, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, PROROK, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, TURYSTYKA KONNA, OBURĘCZNOŚĆ, WALENCJA, FONACJA, WULKAN CZYNNY, WIRULENCJA, MĘSKOŚĆ, ŁADUNEK KUMULACYJNY, DYNAMIKA ŻYCIOWA, FILTR POLARYZACYJNY, NIESPRAWNOŚĆ, HEMOSTAZA, OKO, BAROTROPIA, TRAŁ, PRZEBIJALNOŚĆ, CZYNNOŚĆ HORMONALNA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, WIDZĄCA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, AKATALAZJA, JASTRZĘBIE OKO, MOTORYKA, TRAŁ, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KURAŻ, EMISYJNOŚĆ, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, APOENZYM, UKŁAD SAMODZIELNY, MIŁOŚĆ, WŁADZA, SONDA MOLEKULARNA, RUCHY ROBACZKOWE, MRÓWKA PNIOWA, BYSTROŚĆ, CIOS, OLEJ DO GŁOWY, HEBEI, ELASTOMER, PAMIĘTNOŚĆ, SABAH, TYBET, MATKA BOSKA ZIELNA, ŚRODKOWY PALEC, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, PINCZER, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, OWODNIOWCE, CUDOTWÓRCA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PROLIFERACJA, PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, NEOTENIA, GRYF, LEK PRZECIWWIRUSOWY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, CZYNNOŚĆ MANIPULACYJNA, POTENCJA, JASNOWIDZĄCY, SOKOLE OKO, AKTYWNOŚĆ, BIOREMEDIACJA, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, TKANKA MIĘŚNIOWA, SMITH, MINER, PLENNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, TWARDZIEL, ZLEPNOŚĆ, XINJIANG, POŁAWIACZ MIN, JASNOWIDZENIE, DIAPEDEZA, LEK PRZECIWBÓLOWY, WYTRZYMAŁOŚĆ, AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA, ADAPTACYJNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, KONCEPT, BIHAR, OLIGODENDROCYT, OSOBA ZAGRANICZNA, CZUŁOŚĆ, INIEKCYJNOŚĆ, SOWIE OCZY, SOLWOFOBOWOŚĆ, WTÓRNY ANALFABETA, WYOBRAŹNIA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, MINUTA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, IMMUNOSUPRESOR, BETA-BLOKER, PAPUGA, GLIKOZYD NASERCOWY, TWÓRCZOŚĆ, PRZEZIERNOŚĆ, PUŁAP TLENOWY, CHEMOTAKSYNA, GŁOS, SENSYTYWNOŚĆ, AMFOTERYCZNOŚĆ, SPRAWCZOŚĆ, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, WIDZENIE OBWODOWE, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CIEKŁY KRYSZTAŁ, TOLERANCJA, TRZECIE OKO, ULGA MELDUNKOWA, CYKL KATALITYCZNY, ZDOLNOŚĆ PRAWNA, BIOTRANSFORMACJA, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, WCHŁANIALNOŚĆ, KWASICA MEWALONIANOWA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MIĘSISTOŚĆ, ANTYGENOWOŚĆ, REFLEKS, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, WIDZENIE, ENERGIA, RADIOAKTYWNOŚĆ, FANTAZJA, MACKENZIE, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, ODPORNOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, MAINE, HIPERAKUMULACJA, SŁUCH MUZYCZNY, ANTIDOTUM, STOPIEŃ, ?KAMELEON OWENA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 399 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ ENZYMU DO KATALIZOWANIA SUBSTRATU, WYRAŻANA W ΜMOL/MIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ ENZYMU DO KATALIZOWANIA SUBSTRATU, WYRAŻANA W ΜMOL/MIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA zdolność enzymu do katalizowania substratu, wyrażana w µmol/min (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA
zdolność enzymu do katalizowania substratu, wyrażana w µmol/min (na 21 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ ENZYMU DO KATALIZOWANIA SUBSTRATU, WYRAŻANA W ΜMOL/MIN sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZDOLNOŚĆ ENZYMU DO KATALIZOWANIA SUBSTRATU, WYRAŻANA W ΜMOL/MIN. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x