CIEMNOŚĆ, CIEŃ, BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚWIATŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MROK to:

ciemność, cień, brak wystarczającej ilości światła (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MROK

MROK to:

przenośnie: coś, co sprawia, że czegoś nie nie dostrzega lub nie pamięta dobrze; pomroka (na 4 lit.)MROK to:

przenośnie: ciemne, złe strony czyjegoś charakteru (na 4 lit.)MROK to:

przenośnie: beznadzieja, smutek, żal, zło, czas, okoliczności, w których nie ma radości, jest tylko przygnębienie (na 4 lit.)MROK to:

stylistyka, która jest przesiąknięta atmosferą grozy, kojarzona z horrorami, nostalgią, żałobą, makabrą (na 4 lit.)MROK to:

ciemność (na 4 lit.)MROK to:

zapadająca ciemność (na 4 lit.)MROK to:

zapada po zachodzie słońca (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIEMNOŚĆ, CIEŃ, BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚWIATŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 848

CIEŃ DO POWIEK, ODRĘBNOŚĆ, KATALIZA, ZATOROWOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, POBŁYSK, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, ZAĆMA CAŁKOWITA, KONTRALT, NIEOBFITOŚĆ, ARTEFAKT, BEZGŁOWOŚĆ, ZŁOTY RYŻ, PRODUKTYWNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, NIEWYPARZONY JĘZOR, BLIK, ABISAL, SKROMNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ODDECHOWY, ZIELONA FALA, OGORZELIZNA, PRÓŻNIA, IRREALIZM, WZW A, KLOSZ, WYSYP, NIEOKRZESANIEC, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, SINICA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ACHALAZJA, LORENC, IZOLACJA, UMIAR, SPOT, ARTERIOGRAFIA, CISZA, TEKST REZULTATYWNY, BIEDA, BEZSENS, UPORCZYWA TERAPIA, ABS, UBÓSTWO, TECHNIKA ŚWIETLNA, APOLLON, WYUZDANIE, MROK, STOMIA, NOMADYZM, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, WIENIEC, FOSFORESCENCJA MORZA, UMIAR, TRANSPARENCJA, NIEMOŻNOŚĆ, NIESPOKOJNOŚĆ, DECYMA, BIERNOŚĆ, MROK, UBOGOŚĆ, DYZGUST, ODMIERZANIE, WOJNA, LORIA, WYRYWKOWOŚĆ, MROK, GRZYBY ANAMORFICZNE, ZGRZEBNOŚĆ, FIZEAU, PRZYJAZNOŚĆ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, NARÓW, BELA, ROZTWÓR BUFOROWY, ZUBOŻENIE, PRZETACZANIE KRWI, POMROKA, MINISTRANT ŚWIATŁA, UMIAR, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, NIESKUTECZNOŚĆ, IMMERSJA, SŁABEUSZ, BEZKRYTYCYZM, TACHION, INTERFEROMETR LASEROWY, CIEMNOŚĆ, METEORYZM, NAŚWIETLENIE, NONSENS, JAŁOWOŚĆ, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, ATOM, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, NIEDOSTATEK, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SUROWOŚĆ, LAMERSTWO, PILAW, NIENAUKOWOŚĆ, KB, NIEROZGARNIĘCIE, NIEUCTWO, MARAZM, NIEZAMOŻNOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, INWERSJA OPADÓW, SZCZAWA, INTEGRACJA POZIOMA, OGIEŃ KRZYŻOWY, SZKŁO MĄCONE, ŁYŻKA, PRZYSŁONA, ZDROWIE, PALIWO, CIEŃ, VAT, POMROK, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, WIELOBARWNOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, PRZESŁONA, CZWARTORZĘDNOŚĆ, STATUS MATERIALNY, MROK, WITTE, OSTANIEC, SUŁTANIT, CIEŃ, PROMIEŃ, WÓDKA, PLECIONKA, OSIOŁ, WEKTOR KLONUJĄCY, NADWYŻKA KONSUMENTA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, KLESZCZE MIĘKKIE, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, OMDLAŁOŚĆ, JEZIORO EUTROFICZNE, TRZON, NIEWIERNOŚĆ, BLENDA, SZMATA, NACZYNIE WZBIORCZE, PRZYZWOITOŚĆ, CIEŃ, ERGOMETR, CISZA, DRZEWOSTAN NASIENNY, SZKŁO OPTYCZNE, FLEBOGRAFIA, OPÓR, WIDZENIE PRĘCIKOWE, FOTOWOLTAIKA, ODRĘBNOŚĆ, AEROBUS, PROMIENNIK, LUCYFERYNA, RUCH OPORU, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, NIEDOBÓR, NIEMIŁOSIERDZIE, ENDOSKOP, PRZEDBŁYSK, PATYCZAK, ABSURDALNOŚĆ, ASTROFOTOMETR, ATONALNOŚĆ, CIEMNICA, SIATKA DYFRAKCYJNA, GŁUPOTA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, EMBOLIZACJA, MIRED, APOLLO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ATREZJA POCHWY, BARWA, NIECIERPLIWOŚĆ, LAMPA BŁYSKOWA, PRZYGASZENIE, TURÓWKA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, NIELITOŚCIWOŚĆ, ŁUPEK OSADOWY, NIEHARMONIJNOŚĆ, OKO, NIEOCHĘDÓSTWO, RÓWNOŚĆ, PUNKT ŚWIETLNY, CIENNIK, RYZA, PRZAŚNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, CISZA, OTWARTOŚĆ, ACENA BUCHANANA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CIENNIK, OGNIWO SŁONECZNE, ZNAK PIENIĘŻNY, NIEPOKORNOŚĆ, KLASZTORNA CISZA, JASNOŚĆ WIZUALNA, OTĘPIENIE, CIEMNOTA, JEZIORO POLITROFICZNE, ROZLEWNOŚĆ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, NIEZDECYDOWANIE, HELIOFIT, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, ZOLNIK, PRYMITYWIZM, ROZDZIAŁ, LICZNIK CIEPŁA, ODWAPNIENIE, GLORIA, GRA CASUAL, PRZYĆMIENIE, KANAŁ BURZOWY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, CIEŃ, OPALENIZNA, NIEŚCISŁOŚĆ, DAWKA, UKŁAD ZASILANIA, DUSZNOTA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ENDOSKOPIA, MROK, BEZPŁCIOWOŚĆ, WALOR, DIAFANOSKOPIA, ŚWIATŁA DROGOWE, PRĄDOŻERNOŚĆ, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, NIECZYNNOŚĆ, SZAROŚĆ, TERYLEN, MAŁOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, NIEKARNOŚĆ, HUYGENS, CIĘŻKA RĘKA, OBRZEŻKOWATE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PROFUNDAL, BIORCA CEN, BIEGUNKA, AUREOLA, UBÓSTWO, KOCIOKWIK, BEZWŁAD, FLINT, NĘDZA, CZARNY KARZEŁ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, BEZECNOŚĆ, GASTRO, NADKRWISTOŚĆ, OBŁĄKANIE, MROK, OBŁĘD, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, PRACA, EFEKT TYNDALLA, ZBIORNIK MAGMOWY, ALUMINIUM, NIERÓWNOŚĆ, ŚWIATŁO CHEMICZNE, NIEZISZCZALNOŚĆ, OTĘPIAŁOŚĆ, NIEDOSTĘP, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, TRANSFUZJA KRWI, FOTOTROPIZM, CZYSTOŚĆ, SPRZECIW, OPTYKA, KRENNERYT, UBOGI, BILANS BRAMKOWY, CIEŃ, NIEDBALSTWO, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PACZKA, PRZYSTĘPNOŚĆ, DRGANIE, ANALFABETYZM, MAKUMBA, CIĄGŁOŚĆ, NIC, OGNIK, MIGAWKA, DZIURA, ?BEZTREŚCIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIEMNOŚĆ, CIEŃ, BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚWIATŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIEMNOŚĆ, CIEŃ, BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚWIATŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MROK ciemność, cień, brak wystarczającej ilości światła (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MROK
ciemność, cień, brak wystarczającej ilości światła (na 4 lit.).

Oprócz CIEMNOŚĆ, CIEŃ, BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚWIATŁA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CIEMNOŚĆ, CIEŃ, BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚWIATŁA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x