GZYMS ZEWNĘTRZNY ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE KONDYGNACJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GZYMS KORDONOWY to:

gzyms zewnętrzny oddzielający od siebie kondygnacje (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GZYMS ZEWNĘTRZNY ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE KONDYGNACJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 388

KSZTAŁT, STACCATO, PRONACJA, LIŚĆ ZŁOŻONY, MAKSYMALISTA, WPLESZCZ, PORTAL WERTYKALNY, AMBITNOŚĆ, EKTOBLAST, POŚLIZG, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, CIĄŻENIE POWSZECHNE, EKLEKTYCZNOŚĆ, STREFA BUFOROWA, SYMETRYCZNOŚĆ, EFRONTERIA, EKSKLUZYWIZM, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, SZPALER, SAMOUNICESTWIENIE, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, AUTOPARODIA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, ODSTĘP, OPŁOTKI, TAMBOREK, BELKOWANIE, IZOFONA, PÓŁGRUPA TRANSFORMACJI, TARCIE OSIERDZIOWE, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, LIDO, USTERZENIE RUDLICKIEGO, REZON, SMAR, KONGRUENCJA, KONFIGURACJA, LUŹNOŚĆ, PRZEGRODA, WPLESZCZ OWCZY, ELEKTRODYNAMOMETR, ŚCIEG RYŻOWY, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, SKRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, RZADKOŚĆ, FORMA, OKO, ROZWIERAK, APORTACJA, SPIĘTRZENIE, HEKSAGRAM, EKSTRAWERSJA, TCHÓRZOSTWO, GZYMS, FILTR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PRZYODZIENIE, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, KŁĄB PSZCZELI, CZYNELE, SITO, AUTOIDENTYFIKACJA, OC, AUTORYTATYWNOŚĆ, INTERAKTYWNOŚĆ, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, KATON, MELANCHOLIK, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, GARNITUR, SYNEK MAMUSI, PADACZKA ODRUCHOWA, NAPĘD ELEKTRYCZNY, KLUCZ, AUTOKRYTYCYZM, ZUCHWALSTWO, BŁONA BĘBENKOWA, SAMOUZDRAWIANIE, PEWNOŚĆ SIEBIE, ŚRODEK ZASKARŻENIA, MUSZLA, AUTOAFIRMACJA, UKŁAD, TARCIE, PUZZLE, LORNETA NOŻYCOWA, DYSTRAKCJA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, SEGREGACJA, GZYMSIK, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, GRABEN, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, GRUPA NACISKU, RYFT, CHARLES, POLE DRUMLINOWE, ANTYTETYCZNOŚĆ, FANFARON, DIAFRAGMA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, FORMACJA DYSKURSYWNA, SPRZECZNOŚĆ, SAMOIDENTYFIKACJA, KOMUNIKACJA, BIEG ROZSTAWNY, TROISTOŚĆ, GRUPA INTERESU, WIERTŁO KRĘTE, BOJOWOŚĆ, OSMOZA, BOKSER, WĄŻ, MIŁOŚĆ WŁASNA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, EPEJROFOREZA, WYRAŹNOŚĆ, PROPORCJA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ŻAD, SAMORZUTNOŚĆ, WYSZYWANKA, WARSTWA, KŁĄB, KOWBOJ, BLISKOŚĆ, USTERZENIE MOTYLKOWE, POR, PREZENCJA, CEWA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, RETROGRADACJA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, SZATA TYPOGRAFICZNA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PARAWANING, GRUPA PERMUTACJI, MOSTEK, UKŁAD WIELOFAZOWY, GRZEBIEŃ, STONKA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, MOWA EGOCENTRYCZNA, BEZKRYTYCZNOŚĆ, BRYŁA SZTYWNA, OSTENTACYJNOŚĆ, SZCZĘKOT, BUTNOŚĆ, SAMOKRYTYKA, UKŁAD NIEJEDNORODNY, AFIRMACJA, GRODZA, SAKRAMENT, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, KASKADA TROFICZNA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, KONGRUENCJA, DRYF KONTYNENTALNY, ANTENA ŚCIANOWA, KUPLET, ALTOCUMULUS, RÓW TEKTONICZNY, CHARLES, WISKOZA, KUTYKULA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, NAKŁADKA, GLORIETTA, BEZKRYTYCYZM, GIMBOPATRIOTA, GZYMSIK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SAMOOBRONA, FIZJONOMIA, AUTOTRANSFUZJA, ZWARCIE, ROZPÓRKA, ŚMIERCIOŻERCA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, AUTOEKSPRESJA, STROP, POLE, BRUK, FIZYCZNOŚĆ, REFLEKS, SAMODESTRUKCJA, REZONANS STOCHASTYCZNY, GZYMS, AUTOMAT KOMÓRKOWY, KLIRING, TABLICZKA MNOŻENIA, ELEMENT TOCZNY, SITKO, PRZEKŁADNIA CIERNA, NAPIĘCIE KROKOWE, OPOZYCJA BINARNA, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, SAMOPOTĘPIENIE, MIKROMACIERZ DNA, USKOK, HONOR, OPOZYCJA, NIEŚMIAŁOŚĆ, FENETYKA, LANDO, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, BOLERKO, DWURURKA, JASKÓŁCZY OGON, APERCEPCJA, ZUCHWAŁOŚĆ, JĘZYK FRYZYJSKI, ENDOMORFIZM, PRYZMAT PENTAGONALNY, KONCERT, MARTELLATO, ZESTRÓJ, DIPOL, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, ŁAŃCUSZEK, MACIERZ KLATKOWA, PION, CLEARING, PLAN SYTUACYJNY, KOMPENSACJA, GRZECHOT, SZCZĘKOT, SZYK, GZYMS, TOR, IDIOLATRIA, FIRCYK, KRAJNIK, STAN DEPRESYJNY, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, SUPINACJA, AUTOREKLAMA, HYDROFOBOWOŚĆ, PARKIETAŻ, TCHÓRZLIWOŚĆ, SAMOPOŚWIĘCENIE, KOŁO ŁOWIECKIE, KONFIGURACJA, KONSOLA, TANDEM, ŁUSKA, NASKÓREK, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, JEDNOŚĆ, KUTIKULA, UKŁAD HETEROGENICZNY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, BON OŚWIATOWY, MUR CYKLOPOWY, TWIERDZENIE MENELAOSA, SZCZOTKA, SZATA GRAFICZNA, DIALOG KONKURENCYJNY, HODOSKOP, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, DWA ŚWIATY, REKLAMIARZ, CZYRAK GROMADNY, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, NAJDA, EFEKTOWNOŚĆ, TRÓJSZEREG, RYBI OGON, DYLATACJA, ORLIK, ZASŁONA, BONOBO, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, EKTODERMA, GZYMS, ALGORYTM REKURENCYJNY, JELITODYSZNE, POMOST, CIŚNIENIE STATYCZNE, ANALIZA CZYNNIKOWA, POWIERZCHOWNOŚĆ, OPOZYCJA, SZEREG, ŚWIERZBOWIEC LUDZKI, STYL RETORYCZNY, HARMONIJNOŚĆ, AUTOKRYTYKA, PRZEWÓD PŁASKI, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, GZYMS, ANAGLIF, TRAKTAT SOJUSZNICZY, FACJATA, ADOPCJA, POKER ROZBIERANY, SAMOCHWALSTWO, ?SZCZOTKA KRYSTALICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GZYMS ZEWNĘTRZNY ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE KONDYGNACJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GZYMS ZEWNĘTRZNY ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE KONDYGNACJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GZYMS KORDONOWY gzyms zewnętrzny oddzielający od siebie kondygnacje (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GZYMS KORDONOWY
gzyms zewnętrzny oddzielający od siebie kondygnacje (na 14 lit.).

Oprócz GZYMS ZEWNĘTRZNY ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE KONDYGNACJE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GZYMS ZEWNĘTRZNY ODDZIELAJĄCY OD SIEBIE KONDYGNACJE. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x