UMIEJĘTNOŚĆ STANOWCZEGO, LECZ NIEAGRESYWNEGO PRZEDSTAWIANIA ZDANIA I REALIZOWANIA ZAMIERZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASERTYWNOŚĆ to:

umiejętność stanowczego, lecz nieagresywnego przedstawiania zdania i realizowania zamierzeń (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMIEJĘTNOŚĆ STANOWCZEGO, LECZ NIEAGRESYWNEGO PRZEDSTAWIANIA ZDANIA I REALIZOWANIA ZAMIERZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 337

SPÓJNIK, EKSPERT SĄDOWY, KBK, REGUŁA DEDUKCYJNA, STRATY MORALNE, UKŁAD, REIFIKACJA, WYKRZYKNIK, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, DYRYGENTURA, INFERENCJA, PYTANIE RETORYCZNE, ŚLEPA PRÓBA, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, OWOC SZUPINKOWY, PIES MINIATUROWY, HORYZONT MYŚLOWY, SAMOOPANOWANIE, SZUPINKA, WIDZENIE PERYFERYJNE, BERA, OZDOBA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, KĄT ROZWARTY, KULTURA JĘZYKA, ARBITRALNOŚĆ, KULTURA, PRZESTAWNIA, TOLERANCJA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, PIRAMIDA TROFICZNA, UCZCIWOŚĆ, OCZY DOOKOŁA GŁOWY, ZDROWY ROZSĄDEK, WNIEBOWZIĘTA, KONTAKTOWOŚĆ, SZTUKA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ZDOLNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ANALIZA FRAZOWA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, OLEJ W GŁOWIE, LOTOKOTOWATE, DIALEKTYKA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, WIELKA LITERA, ŁEB, POKER ROZBIERANY, UMIEJĘTNOŚĆ, ROZŁUPKA, GŁOWA NA KARKU, FANDANGO, DYKTATURA, WISIELCZY HUMOR, HIPOTEZA SUSLINA, JĘZYCZNIK, MALUNEK, POLISYNDETON, MARTWIAK, SYGNAŁEK, KIMOGRAF, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, PRZYDAWKA, EKSKLAWA, DŹWIGNIA FINANSOWA, STRZAŁECZKA, PREDYKAT, CHOMIKOWATE, NATURALIZM, ARTYZM, RURA BANGALORE, WYGŁOS ABSOLUTNY, ZNAK ZAPYTANIA, THALIDOMID, KONFLIKT, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ELIPSA SYTUACYJNA, GRUSZE WSCHODNIE, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, PARTYKULARNOŚĆ, ELIPSA KONTEKSTOWA, AGNOSTYK, PODRZĘDNIK, OWOC POZORNY, ZARAZA, WYRAZY, NYLON, BIEGŁY SĄDOWY, KASZA, WIETRZENIE MECHANICZNE, DZIURAWKA, TABLOID, ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI, ASTROGNOZJA, ŚWIADECTWO MATURALNE, ASTROGNOZJA, WOKALIZA, LEGAWIEC, WDOWI GROSZ, BYŁA, BŁĄD SKŁADNIOWY, ELIPSA, PYRA, ZDANIE PODRZĘDNE, MOWA, OWOC RZEKOMY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, FRAZA, KONIUNKCJA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KARATE TRADYCYJNE, SZCZEPONOGI, PRZENOSICIEL, KĄT OSTRY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DEMONSTRACJA, DYKTAT, OPUNCJA FIGOWA, WĘŻOWIDŁA, FAŁD GŁOSOWY, HUMOR, SYGNAŁ, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, PRZESŁANKA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, SŁODKA IDIOTKA, NADRZĘDNIK, KĄT WKLĘSŁY, DEMONSTRACJA, DŁUG HONOROWY, SARNA SYBERYJSKA, STRZAŁA, RZĄDNOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, OLEJ ROŚLINNY, SĄD, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, EKSMĄŻ, MINIMUM SOCJALNE, PROTOHISTORIA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, IZOGAMETA, EROTOMAN, DECENTRACJA, PODMIOT, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, SUCHAR, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, DIPOL, CHEMOTROPIZM UJEMNY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, EMFAZA, MOWA ZALEŻNA, RYM NIEPEŁNY, LANITAL, ZASTRZYK, ARTYKULACJA, PRZENIKLIWOŚĆ, GRUSZE ZACHODNIE, HIEROGLIFIKA, REGUŁA INFERENCYJNA, CZASOWNIK, SMAK, WARTOŚĆ LOGICZNA, GRUSZE EUROPEJSKIE, KARABINEK, RYNEK TERMINOWY, CHŁOPSKI ROZUM, ROŚLINA UPRAWNA, BOMBA NEUTRONOWA, SZKŁO SPINOWE, SARNA AZJATYCKA, KOZIUŁEK, ZARADNOŚĆ, TYRANIA, ATAWIZM, CZĘŚĆ ZDANIA, SZCZUDLARSTWO, MAKATKA, HALON, PISMO TECHNICZNE, LOKUCJA, MACERAŁ, WYWROTNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, EKSŻONA, LASONOGI, INTONACJA, SPRAWNOŚĆ, ŻYWIEC, NERWY JAK POSTRONKI, OKOLICZNIK, RELACJA SYMETRYCZNA, PISMO, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, APLET, RYBA AMFIDROMICZNA, ŁEB NA KARKU, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, EKSPARTNER, ZADYCHRA POSPOLITA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, PIRAMIDA ELTONOWSKA, ASERTYWNOŚĆ, ZERÓWKA, PRZECINEK, BRODAWKA, BOROWIKOWA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SPÓJNIK, NOŚNIK NARZĘDZI, SŁUCH ABSOLUTNY, PIRAMIDA EKOLOGICZNA, KLIENT, PRZEKŁADNIA, RELATOR, PIERŚCIEŃ, DYRYGENTURA, DZWON, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, CZEREP, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ODWAGA, ANTECEDENS, OSTANIEC, UDOLNOŚĆ, NIBYPESTKOWIEC, IDEACJA, NOSICIEL, GRZECH, TEORIA DESKRYPCJI, SPÓJNIK PODRZĘDNY, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, DESZYFRAŻ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SPÓŁKA, ZWIĄZEK RZĄDU, OZNAJMIENIE, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WIETRZENIE FIZYCZNE, JELEŃ MILU, FUNKTOR INTENSJONALNY, DOPEŁNIENIE, PIRAMIDA ELTONA, SIŁACZKA, MAG, MIARA, CEGŁA DZIURAWKA, SUBIEKT, BYŁY, FIGA INDYJSKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, SZLACHTA CHODACZKOWA, TWARDA SPACJA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, KIEROWNIK POCIĄGU, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, WIDEOFON, MĄDROŚĆ, DURIAN, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, DZWONIEC, SZARLATAN, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, SEJMIK RELACYJNY, TANIEC, DELFIN GRUBOGŁOWY, RYSUNEK TECHNICZNY, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, PŁYNNOŚĆ, ELEKTROKINEZA, SPÓJNIK WYNIKOWY, ZJAWISKO NATURALNE, JELEŃ DAVIDA, PYTAJNIK, ZAIMEK WZGLĘDNY, JĘZYK IZOLUJĄCY, RACJE, ŁASKAWCA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, STRZAŁKA, GRUSZE AZJATYCKIE, JĘZYK TAGALSKI, PODMIOT DOMYŚLNY, WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA, ZNAK PRZESTANKOWY, MANIFESTACJA, ITALOGREK, SARKOFAG, ŁAGODNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, SOFTBALL, ?SZTUKA KULINARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMIEJĘTNOŚĆ STANOWCZEGO, LECZ NIEAGRESYWNEGO PRZEDSTAWIANIA ZDANIA I REALIZOWANIA ZAMIERZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMIEJĘTNOŚĆ STANOWCZEGO, LECZ NIEAGRESYWNEGO PRZEDSTAWIANIA ZDANIA I REALIZOWANIA ZAMIERZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASERTYWNOŚĆ umiejętność stanowczego, lecz nieagresywnego przedstawiania zdania i realizowania zamierzeń (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASERTYWNOŚĆ
umiejętność stanowczego, lecz nieagresywnego przedstawiania zdania i realizowania zamierzeń (na 11 lit.).

Oprócz UMIEJĘTNOŚĆ STANOWCZEGO, LECZ NIEAGRESYWNEGO PRZEDSTAWIANIA ZDANIA I REALIZOWANIA ZAMIERZEŃ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - UMIEJĘTNOŚĆ STANOWCZEGO, LECZ NIEAGRESYWNEGO PRZEDSTAWIANIA ZDANIA I REALIZOWANIA ZAMIERZEŃ. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

x