KLOAKA; KOŃCOWY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO U GADÓW I STEKOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEK to:

KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STEK

STEK to:

potrawa ze smażonego lub pieczonego kawałka mięsa krojonego w poprzek włókien mięśniowych lub ryby krojonej w poprzek kręgosłupa (na 4 lit.)STEK to:

w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 4 lit.)STEK to:

dużo czegoś (zazwyczaj czegoś złego, niepożądanego) (na 4 lit.)STEK to:

rozbity i usmażony płat mięsa wołowego, wieprzowego lub cielęcego (na 4 lit.)STEK to:

'mięsna' porcja bzdur (na 4 lit.)STEK to:

porcja bzdur, wymysłów (na 4 lit.)STEK to:

bzdur lub wołowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLOAKA; KOŃCOWY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO U GADÓW I STEKOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 344

HALS, KRĄŻENIE DUŻE, TEKODONTY, ODLEGŁOŚĆ, WZW D, ODCINEK, MLECZKO, ANOMODONTY, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, DOBA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, JAMA GĘBOWA, WYCINEK KULI, EPILOG, KOŚĆ GUZICZNA, ZAMEK KLINOWY, KRYZA, AMBRA, SZCZYTÓWKA, KAWAŁEK, ŁUSKA, STULECIE, STEK, WCZEP, PLEZJOZAURY, KLOAKA, ODCINEK, ŁAPCE, GODZINA, TUTA, OKRES CZASU, BIELNIK BIAŁY, JAMA USTNA, KONKLUZJA, STÓŁ, MANOMETRIA, MORAŁ, ETAP, KUREK, KAJMANY, BEZSZPARKOWCE, NOTOZAURY, WODY TERYTORIALNE, STROIK, EPIZOD, MACICA, KUPON, KOTYLOZAURY, UCHWYT, TERAPSYD, KUPLET, ZASTÓJ, KOLONOSKOPIA, TANYSTROF, MOSTEK, PRANERCZE, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, MOKASYN HIMALAJSKI, JASZCZURKI, SYNTAZA METIONINOWA, DZIOBAK, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, NASADKA, CHOROBA TRZEWNA, STĘP, DZIOBAKOWATE, UCHWYT ODCIĄGOWY, RYBOJASZCZURY, OWODNIA, BATAGUROWATE, SIODEŁKO TURECKIE, AETOZAURY, PŁUCZKA, SSAWKA, PTASIE MLECZKO, PODRZUT, BŁONA PŁODOWA, CHWILA, NOSEMOZA, KOŚĆ OGONOWA, USKOK, OKRES, PROMIEŃ, RAMFORYNCHUSY, CYKL KREBSA, ZIELONA GRANICA, JELITO PIERWOTNE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, BYSTRZE, WIEŻA WIERTNICZA, RAMFORYNCHOWCE, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, WAGINA, ODCINEK, HERPETOLOGIA, KSZTAŁTKA RUROWA, KRĘCIEC, ODCINEK, PŁASZCZ, PILOT, DICYNODONT, PRZEŁOM, STEK, TARCZKA, CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, CHOLERA, LUNETA, PRZĘSŁO, OKO CIEMIENIOWE, LEMIESZ, NIESTRAWNOŚĆ, ENDOSKOPIA, GASTROENTEROLOGIA, SYFON, KOŃCÓWKA, DIAPSYD, KLATKA, GADZIOMIEDNICZNE, UCHWYT ŚLIZGOWY, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, ZRAZ, ODWŁOK, PYTONIAKOWATE, BATAGURY, WTYCZKA, OPLOT, LINIA KOLEJOWA, ŁĄCZNIK, ADENOWIRUS, REFREN, REDONDAZAUR, KUPON, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PAREJAZAURY, ARCHOZAUROMORFY, IMPLANTACJA, LEPIDOZAUROMORFY, KOLCZATKOWATE, DOKRĘT, PRĄCIE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, SKRZELOWCE, KANAŁ, PRZEKĄTNA, GAD MORSKI, ODCINEK, FINISZ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, PREMIERA, DINOCEFALE, RURA, ORTEZA, ŁUSKOSKÓRNE, BOK, ETAP, ANTENA YAGI-UDA, KOSMÓWKA, SZAROWIPTERYKS, DŁUBAK, OBRZUT, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, PODJAZD, KLOAKA, PORA, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, ŻÓŁWIAKI, PENIS, PŁETWOJASZCZURY, ANTENA YAGI, GNIAZDO SIECIOWE, SYFON, STEK, OTWÓR GĘBOWY, WIRUS ECHO, ZASKRONIEC, WARANOZAUR, KORTYNA, KOŚĆ PACIERZOWA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, CYNOGNATUS, PELYKOZAURY, ŚRÓDNERCZE, GASTROLOG, PTEROZAURY, DMUCHAWKA, ENTEROSKOPIA, KRĄŻENIE OBWODOWE, GADY NACZELNE, METR BIEŻĄCY, CYLINDROWĘŻOWATE, ŚLIMAK, ŁUSKA, KURTYNA, LIOPLEURODON, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, AWIOFON, OBROTNICA, KRYZA, KOMORA FERMENTACYJNA, ŁUK ODCINKOWY, ŻÓŁWIE, KRZYWAK, STACJA REDUKCYJNA, DINOZAURY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, KLOAKA, KRĄŻENIE OGÓLNE, AMFISBENA, SERPENTARIUM, ODCINEK, HUCZEK, PROSTA, KLOAKA, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, GODZINA LEKCYJNA, GODZ, ODCINEK KOŁA, ROZWIĄZANIE AKCJI, ŻYŁA, PĘCINA, ALIGATOROWATE, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, KLUCZ WIERTNICZY, ARCHOZAURY, JELITO ŚLEPE, PERIOD, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PRZEDŁUŻACZ, TERIODONTY, MEZOZAURY, AUDYCJA, WTYCZKA, WRZÓD TRAWIENNY, PELYKOZAUR, KALIBER, GRZEBIEŃ, MGNIENIE OKA, BŁONNIK, DOCINAK, OMOCZNIA, MATECZNIK, ŁATA, GRA CYLINDRYCZNA, FIGURA WYPUKŁA, IPP, DYSTANS, ODCINEK, FALLUS, HUCZEK, OPRZĘD, GAŁĄZKA, CZASOKRES, OKRĘŻNICA ESOWATA, ERA MEZOZOICZNA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, OFIAKOMORFY, TUŁÓW, CYKL KWASÓW TRIKARBOKSYLOWYCH, GONITWA PŁOTOWA, KATAR KISZEK, TEMAT, CZŁONEK, ZAUROPTERYGI, KOSZ, KALIBER, ANTYFON, CHOROBA D'ACOSTY, ZBIÓR WYPUKŁY, STEK, ZAGNIEŻDŻENIE, KRZYŻOPIERSIOWATE, SCYNKI WODNE, STEK, ODCINEK, METYLOTRANSFERAZA HOMOCYSTEINOWA, ŻÓŁWIE BŁOTNE, CHORION, CHORION, NISZA, PROSTA, PROSTKA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, ALERGIA PYŁKOWA, PETEINOZAUR, DUKLA WIERTNICZA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, AREOSCELIDY, DZIOBAK, ŁĄCZNIK ŻERDZIOWY, IPEAK, FLAK, KISZKA, ŁUK AORTY, TRYTYLODONTY, ENTEROSKOP, PĘTO, BŁĘDNIK KOSTNY, ?SYFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 344 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLOAKA; KOŃCOWY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO U GADÓW I STEKOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLOAKA; KOŃCOWY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO U GADÓW I STEKOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEK KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEK
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców (na 4 lit.).

Oprócz KLOAKA; KOŃCOWY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO U GADÓW I STEKOWCÓW sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - KLOAKA; KOŃCOWY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO U GADÓW I STEKOWCÓW. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast