HAFT TWORZONY POPRZEZ PRZEPLATANIE ŚCIEGÓW POZIOMYCH Z PIONOWYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAFT KOSZYKOWY to:

haft tworzony poprzez przeplatanie ściegów poziomych z pionowymi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HAFT TWORZONY POPRZEZ PRZEPLATANIE ŚCIEGÓW POZIOMYCH Z PIONOWYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 596

SIEĆ NEURONOWA, ROZRYWKA, KOMORA WILSONA, LINEARNOŚĆ, PARZENICA, KWARCÓWKA, SAPROTROF, KONKURENCJA, OPOSUM, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, OLEJEK ETERYCZNY, KRET, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, NALEWKA, PERLATOR, SUFIKSACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, REPRODUKCJA, ZRYWKA, NAPYLANIE, SIATKA, POMPA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, POGOTOWIE RATUNKOWE, ELEKTROWNIA ATOMOWA, MIKROWENTYLACJA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, DOWÓD WPROST, PRZESTRZELANIE, DERYWACJA POSTFIKSALNA, KAPITAŁ REZERWOWY, KAMERA WIDEO, PALNIK, ANTIFA, KILOMETRAŻ, FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY, SSANIE, WYPALANKA, DEMARKACJA, IMIESŁÓW PRZESZŁY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NAWYK RUCHOWY, SER, TUSZ, GIPIURA, NATRYSK, GILOTYNA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, MARGARYNA, APEREA, METALOCERAMIKA, NEUROPRZEKAŹNIK, KLASTER REGIONALNY, EMISJA PIENIĄDZA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KONCENTRAT, OPOS PÓŁNOCNY, HAFT KRZYŻYKOWY, SSANIE, PRAWDA, CYKL POETYCKI, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, UGRUPOWANIE, TERIER TYPU BULL, ŻÓŁW KAJMANOWY, RENATURACJA BIAŁKA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BINGO PIENIĘŻNE, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, KĄPIEL, ABLACJA, KONTRAST, INŻYNIERIA SOCJALNA, CYPROFLOKSACYNA, GRONO, GALWANIZACJA, WADA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, PASKUDZTWO, FOTOGRAM, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, METATEKST, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, MACAK, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, PRZYSPOSOBIONY, DROGA KROPELKOWA, DIETA ASPIRYNOWA, TRENING AUTOGENNY, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, URSONOWATE, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, SERNIK, SILNIK KOMUTATOROWY, REGRADACJA, AUTOPREZENTACJA, KOD PASKOWY, STREFA RYFTU, JĘZYK, STOPIEŃ HARCERSKI, FIKCJA LITERACKA, WIERTNIK, MODERN, ODDZIAŁ ZAPOROWY, ANTENA MIKROPASKOWA, OSTRZELIWANIE, STEROWANIE NUMERYCZNE, SAMOODNOWA, SWOISTOŚĆ, RYCINA, KIERKI, KARLISTA, SOS, APOKATASTAZA, KARA UMOWNA, LIRYKA POŚREDNIA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, PREFIKSACJA, MAKUMBA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SALAFIZM, SUBSTYTUCJA, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, FAŁ GAFLA, GOFFER, OBENAUTA, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, TRANSWESTYTA, GAZ KOKSOWNICZY, TORPEDO, PRZEBIERANIEC, DARŃ, PARALIPSA, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, POŁĄCZENIE CIERNE, LINIA WODNA, CALVADOS, DYSKURSYWNOŚĆ, UWŁASZCZENIE POŚREDNIE, GOL, REFLEKS, EUFONIA, CZOP, NATYWIZM, DYDELF PÓŁNOCNY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, ODWODNIENIE, RZĄD KOALICYJNY, WYMIOTY, LIFTING, BANKOWOŚĆ MOBILNA, PARZENICA, WYPAŁ, KONOPIE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, LAMPA WYŁADOWCZA, SŁUŻBA SANITARNA, KACZKA PIŻMOWA, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, PALATOGRAFIA, SER ŻÓŁTY, KRIOKAUTER, TORRENT, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, ODKOS, CZERWONE WINO, LOKACJA, PRZECIWWAGA, WINO CZERWONE, FORMACJA, GNIOTOWNIK, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, TERMOSTAT, RICHELIEU, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, PODGRUPA NORMALNA, BLACKJACK, MOBING, CERIWASTATYNA, TETRACYKLINA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, DEPILACJA, ZAŚWIATY, KONFORMACJA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SYSTEM KONSORCYJNY, KESON, SANEPID, DEKONTAMINACJA, PARAWANING, SSE, KUCHENKA MIKROFALOWA, TECHNIKA CYFROWA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ZEGAR PIASKOWY, DRUK ROZSTRZELONY, MACERACJA, BECZKA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, HAITAŃSKI, CZELESTA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, SEKSTANS, RACHUNEK KOSZTÓW, TRYGLIF, HAFT ANGIELSKI, PASKUDA, DERYWACJA AFIKSALNA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, GEREZA RUDA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, WAŁEK, AŻUR, ZASILANIE SIECIOWE, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, ŁYŻWA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, KARCIANE DOMINO, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, KOLORY NARODOWE, BARWY PAŃSTWOWE, HOT, MAREMMANO, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, TERMOREGULATOR, ŚRUTA, AMFORA, ŻEGADŁO ZAMRAŻAJĄCE, SSANIE, POWIELACZ ELEKTRONOWY, BETON KOMÓRKOWY, SOCJOBIOLOGIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KAPUSTA KISZONA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, PAMIĘĆ RUCHOWA, INSTRUMENT SZARPANY, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, MEMBRANOFON, NORZYCA, RETUSZ, WYGASZACZ, WIETRZENIE SOLNE, MIKROWELA, MASZYNA DO SZYCIA, COUNTRY ALTERNATYWNE, PLEBISCYT TERYTORIALNY, POMINIĘCIE, BBS, AORYST SYGMATYCZNY, IMIENNOŚĆ, KRATKA KSIĘCIA WALII, HAFT, STEROL, KOKS, DZIUPLA, KĄT POZIOMY, WEDEL, DROGA PŁCIOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, DRUK WYPUKŁY, PROGRAM NAPRAWCZY, SPLOT SZYJNY, SUSZ PASZOWY, DROGA BEZPRZETARGOWA, ONEIRONAUTA, SPEKULANT, ODDZIELANIE, RZUT PROSTOKĄTNY, SYNTETYZATOR, LAMPA KWARCOWA, PZPR, UKŁAD LOMBARDZKI, PRODUCENT, SYNTEZATOR, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, BULL, SNUTKA GOLIŃSKA, ZGNIATACZ GŁOWY, ABSOLUTORIUM, MONITORING, POCZTA PNEUMATYCZNA, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, SPACJA, NACISK, SPADOCHRON HAMUJĄCY, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ?POKÉMON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HAFT TWORZONY POPRZEZ PRZEPLATANIE ŚCIEGÓW POZIOMYCH Z PIONOWYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HAFT TWORZONY POPRZEZ PRZEPLATANIE ŚCIEGÓW POZIOMYCH Z PIONOWYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAFT KOSZYKOWY haft tworzony poprzez przeplatanie ściegów poziomych z pionowymi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAFT KOSZYKOWY
haft tworzony poprzez przeplatanie ściegów poziomych z pionowymi (na 13 lit.).

Oprócz HAFT TWORZONY POPRZEZ PRZEPLATANIE ŚCIEGÓW POZIOMYCH Z PIONOWYMI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - HAFT TWORZONY POPRZEZ PRZEPLATANIE ŚCIEGÓW POZIOMYCH Z PIONOWYMI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x