Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZETWORNIK, KTÓREGO ZADANIEM JEST GENEROWANIE IMPULSÓW (PRZYROSTY KĄTOWE) ODPOWIADAJĄCYCH RUCHOWI OBROTOWEMU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENKODER PRZYROSTOWY to:

przetwornik, którego zadaniem jest generowanie impulsów (przyrosty kątowe) odpowiadających ruchowi obrotowemu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZETWORNIK, KTÓREGO ZADANIEM JEST GENEROWANIE IMPULSÓW (PRZYROSTY KĄTOWE) ODPOWIADAJĄCYCH RUCHOWI OBROTOWEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.541

ALBUM, EKONOMICZNOŚĆ, METODA, NADZIEWARKA, SPARTANIN, ŁAŃCUSZEK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ARCYDZIELNOŚĆ, POLITYKA DYSKONTOWA, KOZIBRÓD, WOJAK, PŁASKOŚĆ, OGRANICZENIE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OBSZAR GÓRNICZY, BIURO, ROŚLINA CIENIOLUBNA, MIARA, BODY PAINTING, ZESPOLENIE, PODATEK DROGOWY, DWUKOLOROWOŚĆ, FORMA, COPYPASTA, PASTEWNIK, MAKROPLATA, PASTERSKOŚĆ, FONOLOGIA GENERATYWNA, TIOSÓL, KLĘK PROSTY, ARHANT, PASTA, OENEROWIEC, TRAWERS, LIRA KORBOWA, CIEMNOGRÓD, KOPULACJA, MĄDROŚĆ, POWIETRZNIA, NIEUŁOMEK, PASYWNOŚĆ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, AUTSAJDER, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ELEKTRON WALENCYJNY, BEZNADZIEJA, TWIST, KARTA WIZYTOWA, WYMIANA GAZOWA, GÓWNIARA, CZĄSTKOWOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, ZACHOWAWCZOŚĆ, WIEŻA KONTROLNA, MOTOR, USYPIACZ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, OSZAST, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, WIELOZADANIOWOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, UBAW, PRZYBYSZ, GAZ PIEPRZOWY, CHROMBUCYL, LAMNOWATE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, REALIZM, TAKSIARA, SULFADIAZYNA, PROJEKT UNIJNY, DESKA, DAWCA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TRYNITARYZM, WĘZEŁ, RELATYWIZM, BOMBA KOBALTOWA, MILICJA, SWOBODA, CHODNICZEK, WIDZENIE, EPIKUREIZM, SZCZYT SZCZYTÓW, KLIENT, KWADRATURA KOŁA, PRAWO HUBBLE'A, AMFOLIT, DELEGACJA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, NERCZAN, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, OWCA JACOBA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, PROSTOŚĆ, NARÓW, SŁUPEK STARTOWY, TUTKARZ, PASZA, MIECZOGONY, KREACJONIZM, ŚNIEG, LIST KOMISYJNY, DOBRO KLUBOWE, ROLADA, POLICJA SĄDOWA, CZEREMCHA, SITWA, ZDANIE WZGLĘDNE, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, WELUR, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, STABILIZATOR, ŻYWIENIE, DÓŁ GNILNY, JASTRZĘBIE OKO, SIŁY POWIETRZNE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TRASA KONCERTOWA, HRABIĄTKO, OKULARY SŁONECZNE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WULKAN DRZEMIĄCY, IDIOMAT, KARBONATYT, BOROWODOREK LITU, MĘŻNOŚĆ, GRUBOŚĆ, ZGIEŁK, ZACIĘTOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, FASOLA ZŁOTA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, DZIECINNOŚĆ, BOA KRÓTKOOGONOWY, D, CHOMIK AZERSKI, HYDROŻEL, TEOLOGIA PASTORALNA, PROCENT PROSTY, GEOMETRYCZNOŚĆ, FIGA Z MAKIEM, AKATALEKSA, PGR, POWYWRACANIE, KSIĄŻĄTKO, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, EP, ZDANIE PYTAJĄCE, KILKAKROTNOŚĆ, TOKAMAK, SINGEL, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, MAKABRYCZNOŚĆ, SEKCIARZ, GARDZIEL, UBOGOŚĆ, ABSURDALNOŚĆ, WINO LIKIEROWE, KREDYT KONSORCJALNY, NADMIERNOŚĆ, OBLEŚNOŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, PILATES, GEOMETRIA WYKREŚLNA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, KOŁO JEZDNE, IPHONE, CECHA PODZIELNOŚCI, KARBOWNIK, DŁUGOSZOWE, WODOREK, KORALE KAMIENNE, MIRA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, SERBOCHORWATYSTYKA, ŁABĘDZIA SZYJA, NIEŚWIADOMOŚĆ, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, PROTEST SONG, GOLONKA, MGŁA WYKŁADNICZA, KOD PRZEDROSTKOWY, PIERWORYS MAPY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, MAŁA OJCZYZNA, ZBRODNIA, PRZETOKOWY, NAUKI O ZIEMI, SZKOLNOŚĆ, PODDIALEKT, WZROK BAZYLISZKA, LYGODIUM, AMONIT, NIEOBROTNOŚĆ, ODNOWA BIOLOGICZNA, PRECEDENSOWOŚĆ, SZCZWANY LIS, MINERAŁ SIARCZKOWY, GEREZA ANGOLAŃSKA, HARMONIKA SZKLANA, NIEPRAWOŚĆ, BRACHYCEFALIA, FASOLKA MUNG, MERITUM, WARSTWA OZONOWA, ATRYBUCJA, MEDIEWAL, MIECZ PÓŁTORARĘCZNY, BERA, REKULTYWACJA, SPRĘŻYSTOŚĆ, DEASEMBLER, IMPLIKATURA, GIBON SREBRZYSTY, HERBATA CZARNA, POSŁANNIK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, AUTOBUS CZŁONOWY, MITYCZNOŚĆ, SĄD KONIECZNY, STAWKA AWANSOWA, DWUKOLOROWOŚĆ, WYZNANIE MOJŻESZOWE, BISOPROLOL, LEJ POLARNY, PROGRAM ROZRYWKOWY, FAJERWERKI, MARTWY PUNKT, PURANA, ADIAFORA, EKSPARTNERKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, AEROFON, IDEAŁ MAKSYMALNY, ZERO BEZWZGLĘDNE, PRZETWORNIK, IKRA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, AMPUTACJA, PIERWSZOŚĆ, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, MODRASZEK NAUSITOUS, HUMANOID, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ŁOŻNICZY, POKAZ, STYLISTA, ODPRAWA WARUNKOWA, GEOCENTRYZM, BYLICA POSPOLITA, UKŁAD INERCJALNY, TERMINARZ, METAL PÓŁSZLACHETNY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, FOLKSDOJCZ, MAGIEL, ARABSKI, PRZESUWALNOŚĆ, LAUR, WOLNOAMERYKANKA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, SALAMI, BLIŻSZOŚĆ, JASNOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, TWIERDZA, PATROLOWIEC, MAKROSKŁADNIK, SYSTEM POZYCYJNY, DZIEKAN, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PROCES KARNY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, NIECHLUJA, DZIELNICA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, NIEMORALNOŚĆ, KOŃ NA PATYKU, CHALKOLIT, ANTYPARLAMENTARYZM, PRZECZULICA SKÓRNA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SKLEPIENIE BECZKOWE, OPTYKA FALOWA, JESIOTRY, PIONEK, FIVE O'CLOCK, ŻYWY POMNIK, WSZETECZNOŚĆ, ATAWIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZETWORNIK, KTÓREGO ZADANIEM JEST GENEROWANIE IMPULSÓW (PRZYROSTY KĄTOWE) ODPOWIADAJĄCYCH RUCHOWI OBROTOWEMU
Hasło Opis krzyżówkowy
ENKODER PRZYROSTOWY przetwornik, którego zadaniem jest generowanie impulsów (przyrosty kątowe) odpowiadających ruchowi obrotowemu (na 18 lit.)

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x